Giải bài tập trang 46 SGK Giải tích 11: Quy tắc đếm

Chỉ với 1 thao tác hết sức đơn giản là download trên VnDoc.com là bạn đã có ngay cho mình tài liệu: Giải bài tập trang 46 SGK Giải tích 11: Quy tắc đếm. Lời giải bài tập Toán 11 này sẽ hướng dẫn bạn giải các bài tập trong SGK Giải tích 11 bài Quy tắc đếm. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập trang 46 SGK Giải tích 11: Quy tắc đếm vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 4 bài tập trong sách giáo khoa môn Toán 11 Giải tích về quy tắc đếm. Bài tập có đáp án đi kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 46 SGK Giải tích 11: Quy tắc đếm

Bài 1 (Trang 46 Đại số và giải tích 11)

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

a) Một chữ số? b) Hai chứ số? c) Hai chữ số khác nhau?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) Đặt A = {1,2,3,4}. Gọi số có 1 chữ số làGiải bài tập trang 46 SGK Giải tích 11. a có 4 cách chọn. Vậy có 4 cách chọn số một chữ số.

b) Số tự nhiên cần lập có dạng Giải bài tập trang 46 SGK Giải tích 11, với a, b ∈ {1, 2, 3, 4} có kể đến thứ tự.

 • Để lập được số tự nhiên này, phải thực hiện liên tiếp hai hành động sau đây:
  • Hành động 1: Chọn chữ số a ở hàng chục. Có 4 cách để thực hiện hành động này
  • Hành động 2: Chọn chữ số b ở hàng đơn vị. Có 4 cách để thực hiện hành động này.
 • Theo quy tắc nhân suy ra số các cách để lập được số tự nhiên kể trên là

4 . 4 = 16 (cách)

 • => Qua trên suy ra từ các chữ số đã cho có thể lập được 16 số tự nhiên có hai chữ số.

c) Số tự nhiên cần lập có dạng Giải bài tập trang 46 SGK Giải tích 11, với a, b ∈ {1, 2, 3, 4} và a, b phải khác nhau, có kể đến thứ tự.

 • Để lập được số tự nhiên này, phải thực hiện liên tiếp hai hành động sau đây:
  • Hành động 1: Chọn chữ số a ở hàng chục. Có 4 cách để thực hiện hành động này.
  • Hành động 2: Chọn chữ số b ở hàng đơn vị, với b khác chữ số a đã chọn. Có 3 cách để thực hiện hành động này.
 • Theo quy tắc nhân suy ra từ các cách để lập được số tự nhiên kể trên là:

4 . 3 = 12 (cách)

 • => Qua trên suy ra từ các chữ số đã cho có thể lập được 12 số tự nhiên có hai chữ số khác nhau.

Bài 2 (Trang 46 Đại số và giải tích 11)

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100? Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

 • Mỗi số tự nhiên cần lập là số tự nhiên có không quá 2 chữ số, được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • Để lập được số tự nhiên như vậy, phải thực hiện một hành động trong hai hành động loại trừ nhau sau đây:
  • Hành động 1: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập số tự nhiên có một chữ số. Có 6 cách để thực hiện hành động này.
  • Hành động 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập số tự nhiên có hai chữ số.
 • Vận dụng quy tắc nhân, ta tìm được: Có 62 = 36 cách để thực hiện hành động này.
 • Theo quy tắc cộng suy ra số các cách để lập được các số tự nhiên kể trên là

6 + 36 = 42 (cách)

 • => Qua trên suy ra từ các chữ số đã cho có thể lập được 42 số tự nhiên bé hơn 100.

Bài 3 (Trang 46 Đại số và giải tích 11)

Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

a) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần?

b) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?

Giải bài tập trang 46 SGK Giải tích 11

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) Để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần, phải thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây:

 • Hành động 1: Đi từ A đến B. Có 4 cách để thực hiện hành động này.
 • Hành động 2: Đi từ B đến C. Có 2 cách để thực hiện hành động này.
 • Hành động 3: Đi từ C đến D. Có 3 cách để thực hiện hành động này.
 • => Theo quy tắc nhân suy ra số các cách để đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần là

4 . 2 . 3 = 24 (cách)

b) Đáp số: Số các cách để đi từ A đến D (mà qua B và C chỉ một lần), rồi quay lại A (mà qua C và B chỉ một lần) là:

(4 . 2 . 3) . (3 . 2 . 4) = 242 = 576 (cách)

Bài 4 (Trang 46 Đại số và giải tích 11)

Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

 • Có 3 kiểu mặt đồng hồ nên có 3 các chọn
 • Có 4 kiểu dây nên có 4 cách chọn.

=> Vậy số cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây là 3 . 4 = 12 (cách)

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải bài tập trang 46 SGK Giải tích 11: Quy tắc đếm. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 54, 55 SGK Giải tích 11: Hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp

Đánh giá bài viết
2 4.765
Sắp xếp theo
  Giải bài tập Toán lớp 11 Xem thêm