Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 14

Lịch sử 12 - Phong trào cách mạng 1930-1935

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 14, nội dung tài liệu gồm 5 bài tập trang 30, 32, 33 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây.

Lời giải:

+) Tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1930 là

A. bước đầu phát triển
B. phát triển mạnh mẽ
X C. bước vào thời kì suy thoái
D. khủng hoảng trầm trọng

+) Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 30 bắt đầu từ ngành nào?

X A. nông nghiệp
B. công nghiệp
C. thủ công nghiệp
D. thương mại

+) Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện khủng hoảng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 30?

A. Xuất nhập khẩu đình đốn
B. Hàng hóa khan hiếm
C. Giá cả trở nên đắt đỏ
D. Nông nghiệp bắt đầu phục hồi

+) Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra đối với xã hội là

A. nông nghiệp đình đốn
B. làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động
C. bần cùng hóa nhân dân
D. công nhân thất nghiệp

+) Những tầng lớp ở Việt Nam không bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là

A. công nhân
B. tiểu thương
C. nông dân
X D. quan lại, tư sản mại bản

+) Xã hội Việt Nam trong những năm 1930-1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản là

A. tư sản với chính quyền thực dân Pháp
B. nông dân với địa chủ phong kiến
X C. dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến
D. công nhân với tư sản

+) Mục tiêu đấu tranh của công dân trong phong trào cách mạng 1930-1931 là

+) Hình thức đấu tranh của nông dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh là

A. mít tinh
B. đưa yêu cầu cải thiện đời sống
C. biểu tình có vũ trang
D. khởi nghĩa vũ trang

+) Cuộc đấu tranh ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã làm cho chính quyền thực dân ở đây

X A. tê liệt, tan rã ở những thôn xã
B. sụp đổ hoàn toàn từ huyện đến tỉnh
C. đứng vững
D. được xây dựng, củng cố mạnh hơn

+) Ý nào dưới đây không phải chính sách về kinh tế của chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh trong những năm 1930-1931?

A. Chia ruộng đất cho dân cày nghèo
B. Bãi bỏ thuế thân
C. Xóa nợ cho người nghèo
X D. Cải cách ruộng đất

Bài 2 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 31 và dựa vào nội dung trong SGK, em hãy:

a. Xác định, điền tên và tô màu vàng vào địa bàn hai tỉnh diễn ra phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh vào lược đồ dưới đây.

b. Điền một số địa danh quan trọng trong phong trào (tên căn cứ cách mạng, tên thành phố, thị xã) vào lược đồ dưới đây.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 14

c. Trình bày diễn biến chính của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh theo lược đồ.

Lời giải:

+ 9-1930: phong trào đấu tranh dâng cao ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

+ Nhiều cuộc biểu tình có vũ trang tự vệ của nông dân nổ ra, các cuộc đấu tranh này được công nhân Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.

- 12/9/1930: 8000 nông dân ở Hưng Nguyên - Nghệ An nổi dậy biểu tình.

-> Quần chúng nhân dân đã giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền của nhân dân. Xô viết Nghệ - Tĩnh được thành lập.

Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 32 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 14

b. Nêu nhận xét về tinh thần đấu tranh của nhân dân ta chống thực dân Pháp lúc bấy giờ.

Lời giải:

- Nhân dân lúc bấy giờ đấu tranh với tinh thần quyết tâm, dũng cảm, hăng hái.

c. Viết ngắn gọn về Trần Phú

Lời giải:

Trần Phú (1904-1931) sinh ra trong một gia đình trí thức nho học yêu nước, quê ở Hà Tĩnh. Ông là học trò ưu tú của chủ tịch Hồ Chí Minh và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi.

Năm 1922, Trần Phú dạy học tại một trường tiểu học ở Vinh.

Năm 1925, tham gia sáng lập và hoạt động trong tổ chức Hội Phục Việt sau đổi thành Tân Việt cách mạng đảng.

Năm 1925, đồng chí gặp các đồng chí trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bàn về việc hợp nhất hai tổ chức này.

Trần Phú được cử đi học tại đại học Phương Đông ở Liên Xô. Năm 1930, ông về nước hoạt động cách mạng, soạn thảo Luận cương chính trị. Tháng 10-1930, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bài 4 trang 33 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

Lời giải:

Nội dung sự kiện Thời gian
Trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động Tháng 5-1930
Phong trào đấu tranh lên cao nhất là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh Tháng 9-1930
Cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên Ngày 12-9-1930
Xô viết ra đời ở Nghệ An Tháng 9-1930
Xô viết ra đời ở Hà Tĩnh Cuối năm 1930 – đầu năm 1931
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp Tháng 10-1930

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 14. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 283
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm