Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 17

Lịch sử 12 - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 17, nội dung tài liệu gồm 4 bài tập trang 40, 41 kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 44 kết hợp nội dung SGK, em hãy:

a. Cho biết bức ảnh bên nói đến sự kiện nào? Ghi tên cho bức ảnh vào chỗ chấm (…).

Lời giải:

- Sự kiện: Ngày 2-3-1946, Quốc hội khóa I họp phiên đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 17

b. Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp khóa I, đã quyết định những nội dung gì?

Lời giải:

- Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp khóa I, đã quyết định:

+ Thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

+ Lập Ban dự thảo Hiến Pháp.

Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung bài học kết hợp quan sát hình 45 trong SGK, em hãy cho biết ý nghĩa của bức ảnh bên:

Lời giải:

- Ý nghĩa:

+ Hưởng ứng lời kêu gọi cứu giải quyết nạn đói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp nơi trên cả nước, nhân dân ta lập “Hũ gạo cứu đói”.

+ Thể hiện tinh thần đùm bọc, lá lành đùm lá rách của nhân dân Việt Nam.

Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung bài học kết hợp quan sát hình 46 trong SGK, em hãy cho biết ý nghĩa của bức ảnh bên:

Lời giải:

- Ý nghĩa:

+ Hàng vạn thanh niên hăng hái gia nhập quân đội, sung vào các đoàn quân “Nam tiến”.

+ Thể hiện sự sát cánh của nhân dân dân miền Bắc với nhân dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ, không ngừng chi viện sức người, sức của của cho chiến trường miền Nam.

+ Thể hiện quyết tâm chiến đấu đánh đuổi giặc Pháp của nhân dân Việt Nam.

Bài 4 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây:

Lời giải:

+) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai quân đội Đồng minh vào nước ta gồm

A. quân Anh, Mĩ
B. quân Pháp, Trung Hoa Dân quốc
XC. quân Anh, Trung Hoa Dân quốc
D. quân Liên Xô, Trung Hoa Dân quốc

+) Quân Trung Hoa Dân quốc vào nước ta nhằm mục đích

A. tước khí giới quân Nhật
B. giúp đỡ chính quyền cách mạng nước ta
C. đánh đuổi quân Pháp
XD. cướp chính quyền của ta

+) Tình hình tài chính nước ta sau Cách mạng tháng Tám là

A. bước đầu được xây dựng
XB. trống rỗng
C. phát triển
D. lệ thuộc vào Nhật – Pháp

+) Di sản văn hóa do chế độ thực dân phong kiến để lại ở nước ta sau Cách mạng tháng Tám là

A. đậm đà bản sắc dân tộc
B. hiện đại theo kiểu phương Tây
C. mang nặng tư tưởng phản động của phát xít Nhật
D. hơn 90% dân số không biết chữ

+) Cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 3-9-1945
B. Ngày 2-9-1946
XC. Ngày 6-1-1946
D. Ngày 2-9-1947

+) Sau bầu cử Quốc hội, các địa phương đã làm gì để xây dựng chính quyền cách mạng?

A. Thành lập quân đội ở các địa phương
XB. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, lập ủy ban hành chính các cấp
C. Thành lập các Xô viết
D. Thành lập Tòa án

+) Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải quyết nạn đói, nhân dân cả nước đã

A. tăng gia sản xuất
B. thực hành tiết kiệm
C. nhường cơm sẻ áo
XD. tổ chức hũ gạo cứu đói

+) Thực dân Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ vào thời gian nào?

A. Ngày 2-9-1945
B. Ngày 3-9-1945
XC. Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945
D. Ngày 5-10-1945

+) Trước cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp ở Nam Bộ, Đảng và Chính phủ ta đã có những sách lược như thế nào?

XA. Quyết tâm kháng chiến, huy động lực lượng cả nước chi viện cho Nam Bộ
B. Đàm phán với Pháp
C. Nhờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài
D. Đầu hàng thực dân Pháp

+) Tại kì họp đầu tiên (2-3-1946), Quốc hội khóa I đã có những biện pháp

A. giải quyết trước mắt nạn đói
XB. thành lập Chính phủ mới
C. xây dựng quân đội quốc gia Việt Nam
D. thông qua Hiến pháp

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 17. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 262
Sắp xếp theo
    Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm