Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 19

Lịch sử 12 - Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 19, nội dung tài liệu gồm 3 bài tập trang 46, 47 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 51 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây.

Lời giải:

+) Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (Đại hội II), được tổ chức tại

X Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
Đình Bảng (Bắc Ninh)
Ma Cao (Trung Quốc)
Pác Bó (Cao Bằng)

+) Ý nào sau đây không phải là nội dung của Đại hội II?

Thông qua “Báo cáo chính trị” do chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày và báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh trình bày
Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác-Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam
X Thông qua nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ
Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân

+) Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của Đại hội II?

Đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và các cơ sở cách mạng được phục hồi
Nêu cao vai trò của Đảng và giai cấp công nhân
X Làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cách mạng Việt Nam
Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, thúc đẩy kháng chiến tiến lên

Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào hình 52 và nội dung SGK, em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về mục đích chủ yếu của Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt

Lời giải:

A. thống nhất tổ chức để dễ hoạt động
B. biểu dương sức mạnh quần chúng
X C. củng cố tăng cường khối đoàn kết toàn dân, phát triển lực lượng chính trị của cuộc kháng chiến
D. xây dựng, phát triển lực lượng chính trị của quần chúng

Bài 3 trang 47 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung bài học, em hãy hoàn thành bảng dưới đây, để thấy được những thắng lợi của quân dân ta trên các mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục từ sau thu - đông 1950 đến trước đông - xuân 1953-1954.

Lời giải:

Mặt trận Thắng lợi
Quân sự

- 1950 – 1951, Chiến dịch Trung du và đồng bằng Bắc Bộ để lại những bài học kinh nghiệm quý báu.

- 1951 – 1952, Chiến dịch Hòa Bình thắng lợi.

- 1952, chiến dịch Tây Bắc thu - đông giành thắng lợi.

- 1953, Chiến dịch Thượng Lào giành thắng lợi.

Chính trị

- 11 đến 19/2/1951: Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương.

- 3 đến 7/3/1951: Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.

Ngoại giao - 11/3/1951: Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào được thành lập.
Kinh tế

1952: Mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

- Đề ra chính sách chấn chỉnh chế độ thuế, xây dựng nền tài chính ngân hàng.

- 1953: Phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất.

Văn hóa, giáo dục - Tiếp tục công cuộc cải cách giáo dục.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 19. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm