Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 18

Lịch sử 12 - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 18, nội dung tài liệu gồm 7 bài tập trang 43, 44, 45 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án dưới đây:

Lời giải:

+) Cuộc chiến đấu giam chân địch ở thủ đô Hà Nội thể hiện tinh thần của bộ đội ta

XA. sẵn sàng chiến đấu
B. vì nhân dân phục vụ
XC. căm thù giặc Pháp
XD. dũng cảm kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc

+) Ý nào không phải là kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị?

XA. Đánh bại hoàn toàn âm mưu, kế hoạch đánh úp cơ quan đầu não của ta ở Hà Nội và lực lượng vũ trang ở các đô thị
B. Củng cố xây dựng lực lượng của ta về mọi mặt
C. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao và vây hãm địch dài ngày trong các đô thị
D. Tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị kháng chiến lâu dài

Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 48 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các bước sau:

a. Hoàn thiện bảng chú giải bằng việc tô màu các kí hiệu: Chiếc dù thể hiện nơi quân Pháp nhảy dù; mũi tên thể hiện hướng tiến công của quân Pháp; mũi tên thể hiện hướng quân ta tấn công, chặn đánh địch; mũi tên chỉ hướng quân Pháp rút lui, tháo chạy (lưu ý chọn màu đỏ cho quân ta, màu xanh cho quân địch)

b. Triển khai các kí hiệu từ bảng chú giải sáng lược đồ.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 18

c. Dựa vào lược đồ hoàn chỉnh, trình bày tóm tắt diễn biến của chiến dịch

Lời giải:

* Diễn biến:

- Ngày 7-10-1947, Pháp mở chiến dịch tiến công Việt Bắc.

- Ngày 15-10-1947, Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tân công mùa đông của giặc Pháp”.

- Ngày 30-10-1947, Ta chặn đánh địch ở đèo Bông Lau (Lạng Sơn).

- Ngày 11-1947, Tiếp tục phục kích, phản công địch tại Chợ Đồn, Chợ Mới.

- Ngày 19-12-1947, Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc.

Bài 3 trang 44 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý trả lời đúng về ý nghĩa quan trọng nhất của Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947.

Lời giải:

A. Chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội ta
B. Là cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta giành thắng lợi
C. chứng tỏ khả năng quân ta có thể đẩy lùi những cuộc tiến công quân sự lớn của địch
XD. đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch buộc chúng phải chuyển sáng đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến bước qua giai đoạn mới

Bài 4 trang 44 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung bài học, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy được chủ trương của Đảng ta trong việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.

Lời giải:

Mặt trậnNội dung chủ trương
Chính trị

+ Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.

+ 6-1949, Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành mặt trận Liên Việt.

Kinh tếThực hiện các chính sách có lợi: giảm tô, xóa nợ, chia lại ruộng đất công, tạm cấp ruộng đất vắng chủ.
Quân sự

+ Xây dựng nhiều cơ sở kháng chiến.

+ Phát triển chiến tranh du kích.

Văn hóa

+ Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông.

+ Xây dựng lại hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

Bài 5 trang 44 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung SGK, em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về lí do Đảng và Chính phủ ta quyết định chủ động mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

Lời giải:

A. lực lượng của ta đã lớn mạnh
XB. bước sang năm 1950, ta có nhiều thuận lợi
C. bước sang năm 1960, ta có nhiều thuận lợi
D. thế, lực của ta đã có và để đối phó với âm mưu mới của địch

Bài 6 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 50 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các bước sau:

a. Xây dựng bảng chú giải bằng cách tô màu vào các kí hiệu: mũi tấn công của ta; mũi chặn đánh, truy kích địch của ta; mũi rút chạy của địch (lưu ý chọn màu đỏ cho quân ta, màu xanh cho quân địch).

b. Triển khai các kí hiệu từ bảng chú giải sang lược đồ.

c. Tô màu vàng nhạt vào lãnh thổ nước ta.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 18

d. Dựa vào lược đồ hoàn chỉnh, trình bày tóm tắt diễn biến của chiến dịch.

Lời giải:

Diễn biến:

- Ngày 16-9-1950, quân ta tấn công Đông Khê, vị trí quan trọng trên quốc lộ 4.

- 18-9-1950, bộ đội ta tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê, làm quân địch ở Thất Khê hoang mang, địch ở Cao Bằng bị cô lập.

- Pháp thực hiện cuộc “hành quân kép”, cho quân từ Hà Nội lên Thái Nguyên nhằm đánh lạc hướng của ta.

- Đoán được ý đồ của địch, tại quốc lộ 4 ta chặn đánh, phục kích địch ở nhiều nơi.

- Ngày 22-10-1950: Pháp hoàn toàn rút khỏi đường số 4, ta đã giành thắng lợi.

Bài 7 trang 45 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung bài học, em hãy hoàn thành bảng niên biểu dưới đây để thấy được các sự kiện lịch sử chính trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ 19-12-1946 đến hết chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

Lời giải:

Thời gianSự kiện lịch sửÝ nghĩa sự kiện
19-12-1946 đến 17-2-1947Cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16Tạo điều kiện cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài
Thu-đông 1947Chiến dịch Việt BắcĐánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến bước qua giai đoạn mới
Thu đông 1950Chiến dịch Biên giớiGiành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường. Mở ra bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 18. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 425
Sắp xếp theo
    Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm