Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 3

Lịch sử 12 - Các nước Đông Bắc Á

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 3, nội dung tài liệu gồm 6 bài tập trang 8, 9, 10 kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 7 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

a. Cho biết bức ảnh bên gắn với sự kiện lịch sử nào? (đánh dấu x vào ô trống cho phương án đúng duy nhất)

Lời giải:

XChấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)
Liên Xô kí với Triều Tiên hiệp định rút quân khỏi Bắc Triều Tiên sau khi hoàn thành giải giáp quân Phiệt Nhật
Mĩ kí với Hàn Quốc hiệp định rút quân khỏi Hàn Quốc sau khi hoàn thành giải giáp quân phiệt Nhật
Đại diện hai miền Nam – Bắc kí hiệp định hòa hợp dân tộc

b. Nêu ý nghĩa của sự kiện trên.

Lời giải:

- Hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Triều Tiên được kí kết đã chấm dứt 3 năm giao tranh đẫm máu của Chiến tranh Triều Tiên.

- Tuy nhiên đây chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn Triều Tiên vẫn bị chia cắt thành hai miền cho đến tận ngày nay.

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý đúng: các nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á gồm:

Lời giải:

Hàn Quốc, Mông Cổ, lãnh thổ Đài Loan, Philippin
XHàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan
CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Liên Bang Nga, Trung Quốc
Liên Bang Nga, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc

Bài 3 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hãy phân tích sự biến đổi về chính trị và kinh tế của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải:

* Về chính trị:

- Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (10/1949).

- Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38.

+ 8-1948: Nhà nước Đại hàn Dân Quốc (phía Nam bán đảo Triều Tiên) được thành lập.

+ 9-1948: Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (phía Bắc bán đảo Triều Tiên) ra đời.

* Về kinh tế:

- Nửa sau thế kỉ XX, kinh tế khu vực Đông Bắc Á ngày càng tăng trưởng mạnh.

- Đông Bắc Á có 3 “con rồng” châu Á: Hàn Quốc, Hồng Công và Đài Loan.

Bài 4 trang 9 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 8 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…).

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 3

Chủ tịch Mao Trạch Đông đọc tuyên bố thành lập nước

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

b. Cho biết bức ảnh nói đến sự kiện lịch sử nào? Thời gian diễn ra?

Lời giải:

- Bức ảnh nói đến sự kiện: Thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 1-10-1949

c. Nêu ý nghĩa của sự kiện trên đối với nhân dân Trung Quốc và thế giới.

Lời giải:

- Với Trung Quốc:

+ Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc.

+ Chấm dứt hơn 100 năm no dịch và thống trị của đế quốc.

+ Xóa bỏ chế độ phong kiến, đưa nước Trung Hoa vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

- Với thế giới:

+ Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hãy điền một cách khái quát nội dung lịch sử Trung Quốc ứng với mốc thời gian vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Thời gianNội dung chính sự kiện
1945-1949

- Nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng.

- 10-1949, Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

1949-1959

- Tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế-xã hội.

- 1953 – 1957, thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm đầu tiên.

1959-1978

- Lâm vào tình trạng không ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng”.

+ THực hiện “Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966-1976) để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

1978-2000- Thực hiện đường lối cải cách, mở cửa. Bước đầu đạt được những thành tựu lớn

Bài 6 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 9 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh đó thuộc vào giai đoạn lịch sử nào của Trung Quốc, tính từ sau năm 1945, nói về lĩnh vực nào trong nào trong nền kinh tế và nêu ý nghĩa của bức ảnh.

Lời giải:

- Bức ảnh thuộc giai đoạn Trung Quốc bắt tay vào công cuộc cải cách mở cửa (Từ năm 1978).

- Nói về lĩnh vực giao thông vận tải.

- Ý nghĩa của bức ảnh:

+ Thể hiện những thành tựu kinh tế to lớn mà Trung Quốc đạt được từ khi tiến hành công cuộc cải cách mở cửa.

+ Hệ thống giao thông ở Trung Quốc rất hiện đại.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 414
Sắp xếp theo
    Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm