Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 16

Lịch sử 12 - Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 16, nội dung tài liệu gồm 10 bài tập kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Lịch sử 12. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nước ta trong những năm 1939-1945.

Lời giải:

* Về chính trị:

- 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Pháp thực hiện chính sách thù địch với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa.

- Pháp tăng cường vơ vét sức người, sức của, bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân Đông Dương.

- 9 – 1940, Nhật vào miền Bắc Việt Nam, Pháp nhanh chóng đầu hàng.

- 9 – 3 – 1945, Nhật đảo chính Pháp.

* Về kinh tế - xã hội:

- Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy.

- Nhật:

+ Buộc Pháp phải cung cấp lương thực, thực phẩm nộp tiền cho Nhật.

+ Bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay.

-> Kinh tế ngày càng tiêu điều sơ xác, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

Bài 2 trang 36 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 35 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy:

a. Tô màu vàng cho lãnh thổ nước ta; ghi địa danh và tô màu kí hiệu ngọn đuốc, kí hiệu ngôi sao vào lược đồ bên (lưu ý hoàn thành chú giải)

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 16

b. Trình bày diễn biến chính khởi nghĩa Bắc Sơn.

Lời giải:

- Ngày 22-9-1940, Nhật đánh chiếm Lạng Sơn.

- 27/9/1940: Nhân dân Bắc Sơn nổi dậy chiếm được Mỏ Nhài, đội du kích Bắc Sơn được thành lập

- Nhật và Pháp câu kết với nhau tiến hành khủng bố phong trào cách mạng.

Bài 3 trang 36 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 36 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy:

a. Tô màu vàng cho địa bàn khởi nghĩa Nam Kì. Tô màu đỏ kí hiệu ngọn đuốc, kí hiệu ngôi sao vào lược đồ bên (lưu ý hoàn thành chú giải)

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 16

b. Trình bày diễn biến chính khởi nghĩa Nam Kì.

Lời giải:

- 23/11/1940, khởi nghĩa bùng nổ từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ.

- Chính quyền cách mạng được thành lập ở nhiều nơi, lần đầu tiên xuất hiện lá cờ đỏ sao vàng.

- Do kế hoạch bại lộ, Pháp kịp thời ứng phó, cho ném bom tàn sát nhân dân.

- Lực lượng khởi nghĩa còn lại phải rút về Đồng Tháp và U Minh củng cố lực lượng

Bài 4 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 37 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy:

a. Tô màu vàng cho phần đất. Tô màu kí hiệu mũi tên, ghi địa danh vào lược đồ bên (lưu ý hoàn thành chú giải)

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 16

b. Trình bày diễn biến chính của khởi nghĩa.

Lời giải:

- Tháng 1 – 1941, Đội Cung chỉ huy binh lính đồn Chợ Rạng nổi dậy đấu tranh chiếm đồn Đô Lương rồi về Vinh để phối hợp chiếm thành.

- 24/4/1941: Đội Cung và 10 đồng chí của ông bị xử bắn.

Bài 5 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 39 kết hợp nội dung trong SGK và kiến thức bản thân, em hãy cho biết bức ảnh nói đến sự kiện lịch sử nào? Kể tên nhân vật nổi tiếng trong bức ảnh đó?

Lời giải:

- Sự kiện: Ngày 22 - 2 - 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.

- Nhân vật nổi tiếng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bài 6 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 40 kết hợp nội dung SGK, em hãy làm rõ Khu giải phóng Việt Bắc ở lược đồ bên bằng cách: Tô màu đỏ cho kí hiệu thủ đô và tô màu hồng cho địa bàn KGPVB. Ghi tên thủ đô, tên các tỉnh lị (lưu ý hoàn thành chú giải). Tô màu vàng nhạt cho phần ngoài KGPVB.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 16

Bài 7 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 41 kết hợp nội dung SGK, em hãy:

a. Cho biết bức ảnh bên nói đến sự kiện nào? Ghi tên cho bức ảnh vào chỗ chấm (…).

Lời giải:

-Sự kiện: Ngày 19-8-1945, quần chúng cách mạng kéo đến chiếm Phủ Khâm sai tại Hà Nội trong cách mạng tháng Tám 1945.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 16

b. Trình bày những nét chính cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội.

Lời giải:

- Tại Hà Nội:

+ Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội quyết định khởi nghĩa giành chính quyền ngày 19-8-1945.

+ Ngày 18-8-1945, cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên các đường phố chính của Hà Nội.

+ Ngày 19-8-1945, hàng vạn nhân dân xuống đường biểu dương lực lượng. Quần chúng cách mạng chiếm Phủ Khâm sai, Sở Cảnh sát,..

+ Đến tối 19-8, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi.

Bài 8 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 43 kết hợp nội dung SGK, em hãy:

a. Cho biết bức hình đó nói đến sự kiện lịch sử nào? (lưu ý thời gian).

Lời giải:

- Sự kiện: Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

b. Trình bày ý nghĩa việc chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Lời giải:

- Khẳng định nền độc lập của Việt Nam.

- Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

- Cuối cùng bản tuyên ngôn khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập của nhân dân Việt Nam.

Bài 9 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây.

Lời giải:

+) Nhật tấn công Lạng Sơn vào thời gian nào?

Ngày 22-9-1938
Ngày 22-9-1939
Ngày 22-9-1940
Ngày 22-9-1941

+) Vào ngày 27-9-1940, diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang nào?

Nhật đảo chính Pháp
Khởi nghĩa Bắc Sơn
Khởi nghĩa Nam Kì
Nhật tấn công Lạng Sơn

+) Tại Việt Nam, Pháp đầu hàng Nhật vào thời gian nào?

Tháng 9-1941
Tháng 9-1940
Tháng 9-1943
XNgày 9-3-1945

+) Từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã hình thành lực lượng vũ trang nào?

Đội du kích Ba Tơ
XĐội du kích Bắc Sơn
Cứu quốc quân
Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

+) Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào thời gian nào?

Tháng 12-1944
Tháng 5-1945
XTháng 6-1945
Tháng 7-1945

+) Ngày 13-8-1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã quyết định

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Quyết định khởi nghĩa tại Hà Nội
XThành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc
Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân

+) Tỉnh lị giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng tháng Tám là

Hải Dương, Bắc Giang
Hà Tĩnh, Quảng Bình
Bắc Ninh, Hải Phòng
XBắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Bài 10 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Nối các ô thời gian với các ô nội dung, sự kiện sao cho đúng.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 16

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 16. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 394
Sắp xếp theo
    Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm