Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 25

Lịch sử 12 - Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 25, nội dung tài liệu gồm 2 bài tập trang 59, 60 sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Lịch sử một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 59 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy cho biết:

a. Tình hình cách mạng nước ta trong giai đoạn 1976-1986:

Lời giải:

- Nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Nước ta tiến hành các kế hoạch Nhà nước 5 năm phát triển kinh tế.

- Tiến hành đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

b. Đảng ta đã họp mấy kì Đại hội? Đó là những Đại hội nào? Vào thời gian nào? Từng Đại hội đề ra nhiệm vụ, kế hoạch gì?

Lời giải:

Trong giai đoạn này Đảng ta họp 2 kì đại hội là:

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV.

+ Thời gian: từ 14 đến 20-12-1976.

+ Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V.

+ Thời gian: từ 27 đến 31-3-1982.

+ Khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước do Đại hội IV đề ra với một số điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa.

+ Xác định thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải trải qua nhiều chặng đường.

+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981-1985.

+ Sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo nền kinh tế quốc dân, nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế, xã hội, đáp ứng những nhu cầu của đời sống nhân dân.

Bài 2 trang 60 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 85 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy:

a. Ghi tên bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 25

b. Cho biết ý nghĩa của bức hình

Lời giải:

- Bức hình Đoàn tàu thống nhất Nam - Bắc thể hiện Tuyến đường sắt Thống Nhất từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn đã hoạt động trở lại.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 25. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm