Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 13

Lịch sử 12 - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 13, nội dung tài liệu gồm 5 bài tập trang 28, 29, 30 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 28 và dựa vào nội dung SGK, hãy cho biết cuốn sách “Đường Kách mệnh” có tác dụng như thế nào đến việc đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam?

Lời giải:

- Cuốn sách “Đường Kách mệnh” là tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu.

- Góp giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin cho đội ngũ cán bộ.

- Chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 29 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 13

b. Viết tóm tắt hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng và Nguyễn Thái Học?

Lời giải:

- Ngày 25-12-1927, Nguyễn Hái Học, Phó Đức Chính thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.

- Lúc đầu Đảng chưa có chính cương rõ ràng, chỉ nêu chung chung là: trước làm dân tộc cách mạng sau làm thế giới cách mạng.

- Năm 1929 công bố bản Chương trình hành động.

- Tháng 12-1929, tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.

- Đêm 9-2-1930, tổ chức khởi nghĩa Yên Bái nhưng thất bại nhanh chóng.

Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 13

b. Cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Lời giải:

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

- Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trực tiếp triệu tập, chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua cương lĩnh giải phóng dân tộc đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam về sau.

Bài 4 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử 12:Đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng trong những phương án dưới đây.

Lời giải:

+) Cộng sản đoàn được thành lập vào thời gian nào?

XTháng 2-1925
Tháng 5-1925
Tháng 6-1925
Tháng 7-1925

+) Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

Ban Chấp hành Trung ương
Tổng thư kí
Tổng Bí thư
Tổng bộ

+) Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

Báo Tuổi trẻ
Báo Thanh niên
Báo Nhân dân
Báo Cứu quốc

+) Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu có tên là

Con Rồng tre
Bản án chế độ thực dân Pháp
XĐường Kách mệnh
Người cùng khổ

+) Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam
Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Chứng tỏ giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng
Đây là sự chuẩn bị tất yếu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam
XĐây là sự chuẩn bị về lực lượng cho cách mạng Việt Nam

Bài 5 trang 30 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành bảng sau.

Lời giải:

Nội dung sự kiệnThời gian
Cộng sản đoàn ra đờiTháng 2-1925
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành lậpTháng 6-1925
Báo Thanh niên ra số đầu tiênNgày 21-6-1925
Tác phẩm “Đường Kách mệnh” được xuất bảnNăm 1927
Phong trào “vô sản hóa”Năm 1928
Tân Việt Cách mạng đảng thành lậpNgày 14-7-1928

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 13. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 333
Sắp xếp theo
    Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm