Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 12

Lịch sử 12 - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 12, nội dung tài liệu gồm 3 bài tập trang 26, 27 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12

Bài 1 trang 26 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy:

a. Nêu những ngành kinh tế ở nước ta, đã bị Pháp tập chung đầu tư để khai thác trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.

Lời giải:

Pháp tập chung vào:

- Nông nghiệp: chủ yếu là đồn điền cao su.

- Khai mỏ: chủ yếu là mỏ than.

b. Phân tích tại sao Pháp lại chọn những ngành kinh tế đó?

Lời giải:

- Đầu tư vào nông nghiệp đề khắc phục hậu quả chiến tranh thế giới thứ nhất ở chính quốc.

- Việt Nam có trữ lượng than lớn.

- Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.

Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án sau:

Lời giải:

+) Đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

X A. đầu tư với mức độ và quy mô lớn nhất
B. đầu tư với mức độ và quy mô vừa phải
C. chỉ đầu tư ở ngành công nghiệp tiêu dùng
D. đầu tư chủ yếu vào thương nghiệp

+) Vai trò của Ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. cung cấp vốn cho nhân dân
B. huy động số vốn của dân ta để phát triển kinh tế
C. nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương
D. đầu tư vốn ra bên ngoài

+) Ngoài việc thực hiện chương trình khai thác thuộc địa, Pháp còn thực hiện các biện pháp để bóc lột nhân dân ta là

X A. tăng cường thu thuế
B. phát hành công trái
C. bắt nhân dân ta đóng góp các lệ phí giao dịch
D. bắt nhân dân ta đi phu, lính

+) Những giai cấp, tầng lớp nào ra đời và phân hóa sâu sắc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. địa chủ phong kiến
B. nông dân
C. địa chủ và nông dân
X D. công nhân, tư sản, trí thức tiểu tư sản

Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 12

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải Tập bản đồ Lịch Sử 12 bài 12. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Lịch Sử 12 Xem thêm