Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 167: Luyện tập chung chương 5

Giải vở bài tập Toán 3 bài 167: Luyện tập chung trang 97, 98 Vở bài tập Toán 3 tập 2 giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ hệ thống và các dạng bài tập đã học trong phạm vi SGK Toán 3, ôn thi học kì 2 hiệu quả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 97 câu 1

Viết các số:

a. Năm mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi hai : ………..

b. Hai mươi tư nghìn một trăm linh bốn : ……………

c. Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi : ……………

d. Bảy mươi lăm nghìn chín trăm : ………….

e. Mười hai nghìn không trăm linh sáu : ………..

Phương pháp giải:

- Xác định chữ số của từng hàng rồi viết số.

Lời giải chi tiết:

a. Năm mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi hai: 57942

b. Hai mươi tư nghìn một trăm linh bốn: 24104

c. Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi: 80850

d. Bảy mươi lăm nghìn chín trăm: 75900

e. Mười hai nghìn không trăm linh sáu: 12006

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 97 câu 2

Đặt tính rồi tính:

37264 + 25328

96851 – 67825

7416 ⨯ 4

27436 : 7

Phương pháp giải:

- Đặt tính.

- Tính theo quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 97 câu 3

Mua 3 đôi bít tất cùng loại phải trả 37 800 đồng. Hỏi mua 6 đôi bít tất như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 đôi bít tất : 37800 đồng

6 đôi bít tất : … đồng?

Bài giải

Mua một đôi bít tất hết số tiền là:

37800 : 3 = 12600 (đồng)

Mua 6 đôi bít tất hết số tiền là:

12600 ⨯ 6 = 75600 (đồng)

Đáp số: 75600 đồng

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 98 câu 4

Tính:

a. (12 + 8) ⨯ 4 =

12 + 8 ⨯ 4 =

b. 25 + 75 : 5 =

(25 + 75) : 5 =

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc : Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có dấu ngoặc : Tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a. (12 + 8) ⨯ 4 = 20 ⨯ 4

= 80

12 + 8 ⨯ 4 = 12 + 32

= 44

b. 25 + 75 : 5 = 25 + 15

= 40

(25 + 75) : 5 = 100 : 5

= 20

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 98 câu 5

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

- Xác định vị trí của kim giờ và kim phút.

- Đọc giờ đồng hồ đang chỉ.

- Đọc theo cách khác nếu có.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 168: Luyện tập chung chương 5

Ngoài Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 167: Luyện tập chung chương 5 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
20 4.866
Sắp xếp theo
    Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm