Giáo án an toàn giao thông lớp 2 - Bài 3: Hiệu lệnh của cảnh sát giao thông - Biển báo hiệu giao thông đường bộ

Giáo án an toàn giao thông lớp 2 - Bài 3

Giáo án an toàn giao thông lớp 2 - Bài 3: Hiệu lệnh của cảnh sát giao thông - Biển báo hiệu giao thông đường bộ giúp giáo viên có thêm nhiều ý tưởng hay khi thiết kế giáo án điện tử lớp 2 để phục vụ cho quá trình giảng dạy của mình được tốt hơn. Chúc các em học sinh và quý thầy cô có nhiều tiết học thú vị.

ATGT: BÀI 3: HIỆU LỆNH CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG

BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I. Mục tiêu:

  • HS biết CSGT dùng hiệu lệnh (bằng tay, còi, gậy) để điều khiển xe và người đi lại trên đường
  • Biết hình dáng,đặc điểm, màu sắc nhóm biển báo cấm
  • Biết nội dung hiệu lệnh của CSGTvà biển báo GT
  • Thực hiện đúng khi gặp hiệu lệnh CSGT. Tuân theo hiệu lệnh CSGT
  • Hiểu nội dung 3 biển báo: 101, 102, 112
  • Có ý thức và tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông

II. Chuẩn bị:

  • Tranh SGK phóng to. 3 biển báo 101, 102, 112

III. Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài

* Hoạt động 2: Hiệu lệnh của CSGT

- GV treo tranh (5 tranh) hướng dẫn HS cùng quan sát tìm hiểu tư thế và nhận biết việc thực hiện hiệu lệnh đó như thế nào?

- GV giải thích nội dung hiệu lệnh từng tư thế

- KL: Nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của CSGT để đảm bảo an toàn

* Hoạt động 3: Tìm hiểu về biển báo hiệu GT

- Chia lớp 3 nhóm

- Yêu cầu HS nêu đặc điểm ý nghĩa của biển báo

- Gợi ý: + Hình dáng

+ Màu sắc

+ Hình vẽ bên trong

- Ghi nhớ: (ghi bảng)

Khi đi trên đường gặp biển báo cấm thì người và các loại xe phải thực hiện đúng theo hiệu lệnh ghi trên biển báo đó

* Hoạt động 4: Trò chơi “Ai nhanh hơn”

- Chọn 2 đội (mỗi đội 2 em)

- Đặt ở 2 bàn 6 biển báo (có những biển chưa học) úp mặt biển xuống bàn

IV. Củng cố - Dặn dò:

- Yêu cầu HS quan sát và phát hiện xem ở đâu có đặt 3 biển báo hiệu giao thông vừa học. Thực hiện đúng hiệu lệnh ghi trên các biển báo đó.

- Học sinh nhận xét, thảo luận

- 1, 2 HS lên thực hành làm CSGT

- HS thực hành đi đường theo hiệu lệnh của cảnh sát GT

- Chia nhóm mỗi nhóm nhận một biển báo hiệu GT

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện trình bày

- HS bổ sung

- HS đọc

- Mỗi đội chọn 2 bạn nghe hiệu lệnh các em lật nhanh các biển lên chọn 3 biển vừa học đọc tên. Đội nào nhanh thì thắng cuộc

- HS theo dõi nhận xét

- Một số HS nhắc lại nội dung các biển báo

Đánh giá bài viết
1 4.390
Sắp xếp theo

An Toàn Giao Thông lớp 2

Xem thêm