Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 4

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 4: Điện trường - Cường độ điện trường - Đường sức điện được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Nhận thức:

  • Trình bày được khái niệm sơ lược về điện trường.
  • Phát biểu được định nghĩa về cường độ điện trường; viết được biểu thức định nghĩa và nêu được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức.
  • Nêu được các đặc điểm về phương chiều của véc tơ cường độ điện trường, vẽ được véc tơ điện trường của một điện tích điểm.

2. Kỹ năng:

  • Xác định phương chiều của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra.
  • Giải các bài tập về điện trường.

3. Tư duy, thái độ: Giáo dục cho học sinh về tính cách tự giác, tích cực và nỗ lực trong học tập.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

  • Chuẩn bị một số thí nghiệm minh họa về sự mạnh, yếu của lực tác dụng của một quả cầu mang điện lên một điện tích thử.
  • Hình vẽ các đường sức điện lên giấy khổ lớn.

2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về định luật Cu-lông và về tổng hợp lực.

III. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, thuyết trình, phát vấn.

IV. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức:

2. Giảng bài mới:

Kiểm tra bài cũ: Nêu và giải thích hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc, do hưởng ứng?

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm điện trường.

- Giới thiệu sự tác dụng lực giữa các vật thông qua môi trường.

- Giới thiệu khái niệm điện trường.

I. Điện trường

1. Môi trường truyền tương tác điện

- Tìm thêm ví dụ về môi trường truyền tương tác giữa hai vật.

Môi trường tuyền tương tác giữa các điện tích gọi là điện trường.

- Ghi nhận khái niệm.

2. Điện trường

Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cường độ điện trường.

- Giới thiệu khái niệm điện trường.

- Nêu định nghĩa và biểu thức định nghĩa cường độ điện trường.

- Yêu cầu HS nêu đơn vị cường độ điện trường theo định nghĩa.

- Giới thiệu đơn vị V/m.

- Giới thiệu véc tơ cường độ điện trường.

- Vẽ hình biểu diễn véc tơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm.

- Yêu cầu HS thực hiện C1.

II. Cường độ điện trường

- Ghi nhận khái niệm.

1. Khái niệm cường độ điện trường

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của điện trường tại điểm đó.

- Ghi nhận định nghĩa, biểu thức.

2. Định nghĩa

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó.

Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.

E = F/q

- Nêu đơn vị cường độ điện trường theo định nghĩa.

Đơn vị cường độ điện trường là N/C hoặc người ta thường dùng là V/m.

- Ghi nhận đơn vị thường dùng.

- Ghi nhận khái niệm.

- Vẽ hình.

3. Véc tơ cường độ điện trường

- Dựa vào hình vẽ nêu các yếu tố xác định véc tơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm.

- Thực hiện C1

Véc tơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm có:

- Điểm đặt tại điểm ta xét.

- Phương trùng với đường thẳng nối điện tích điểm với điểm ta xét.

- Chiều hướng ra xa điện tích nếu là điện tích dương, hướng về phía điện tích nếu là điện tích âm.

- Độ lớn: E = k

Đánh giá bài viết
1 786
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm