Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 26

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 26: Dòng điện trong chất điện phân được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

Thực hiện được câu hỏi thế nào là chất điện phân, hiện tượng điện phân, nêu được bản chất dòng điện trong chất điện phân và trình bày được thuyết điện li.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

  • Chuẩn bị thí nghiệm biểu diễn cho học sinh về dẫn điện của nước tinh khiết (nước cất hoặc nước mưa), nước pha muối; về điện phân.
  • Chuẩn bị một bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học để tiện dụng khi làm bài tập.

2. Học sinh:

  • Các kiến thức về dòng điện trong kim loại.
  • Kiến thức về hoá học, cấu tạo các axit, bazơ, và liên kết ion. Khái niệm về hoá trị.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Tiết 1

Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Nêu loại hạt tải điện trong kim loại, bản chất dòng điện trong kim loại, nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại.

Hoạt động 2 (15 phút): Tìm hiểu thuyết điện li. (Giáo viên giới thiệu lại cho học sinh vì đã học trong hóa học)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

Cho học sinh nêu cấu tạo của axit, bazơ và muối.

Giới thiệu sự phân li của các phân tử axit, bazơ và muối.

Yêu cầu học sinh nêu hạt tải điện trong chất điện phân.

Giới thiệu chất điện phân trong thực tế.

Nêu cấu tạo của axit, bazơ và muối.

Ghi nhận sự hình thành các hạt tải điện trong chất điện phân.

Nêu loại hạt tải điện trong chất điện phân.

Ghi nhận khái niệm.

I. Thuyết điện li

Trong dung dịch, các hợp chất hoá học như axit, bazơ và muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành ion: anion mang điện âm là gốc axit hoặc nhóm (OH), còn cation mang điện dương là các ion kim loại, ion H+ hoặc một số nhóm nguyên tử khác.

Các ion dương và âm vốn đã tồn tại sẵn trong các phân tử axit, bazơ và muối. Chúng liên kết chặt với nhau bằng lực hút Cu-lông. Khi tan vào trong nước hoặc dung môi khác, lực hút Cu-lông yếu đi, liên kết trở nên lỏng lẻo. Một số phân tử bị chuyển động nhiệt tách thành các ion.

Ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Ta gọi chung những dung dịch và chất nóng chảy của axit, bazơ và muối là chất điện phân.

Hoạt động 3 (10 phút): Tìm hiểu bản chất dòng điện trong chất điện phân.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

Yêu cầu học sinh nêu hiện tượng xảy ra khi nhúng hai điện cực vào một bình điện phân.

Yêu cầu học sinh nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân.

Yêu cầu học sinh giải thích tại sao chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại.

Giới thiệu hiện tượng điện phân.

Yêu cầu học sinh thực hiện C1.

Nêu hiện tượng.

Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân.

Giải thích.

Ghi nhận hiện tượng.

Thực hiện C1.

II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường.

Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại.

Dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện lượng mà còn tải cả vật chất đi theo. Tới điện cực chỉ có các electron có thể đi tiếp, còn lượng vật chất đọng lại ở điện cực, gây ra hiện tượng điện phân.

Đánh giá bài viết
1 673
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm