Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 48

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 48: Kiểm tra 45 phút được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

ĐỀ A

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1. Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là

A. 19,2 N. B. 1920 N. C. 1,92 N. D. 0 N.

Câu 2. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. độ lớn tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy. B. độ lớn từ thông qua mạch.

C. điện trở của mạch. D. diện tích của mạch.

Câu 3. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

 1. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.
 2. hoàn toàn ngẫu nhiên.
 3. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
 4. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Câu 4. 1 Vêbe bằng

A. 1 T.m2. B. 1 T/m. C. 1 T.m. D. 1 T/ m2.

Câu 5. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

 1. sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.
 2. sự chuyển động của nam châm với mạch.
 3. sự chuyển động của mạch với nam châm.
 4. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

Câu 6. Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Laurentz có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là

A. 109m/s. B. 108m/s. C. 1,6.106 m/s. D. 1,6.109 m/s.

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7. Một ống dây có chiều dài là 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính là 40cm. Hãy xác định độ tự cảm của ống dây.

 1. Cho dòng điện chạy trong ống dây, dòng điện tăng từ 0 à5A trong thời gian 1s, hãy xác định suất điện động tự cảm của ống dây.
 2. Hãy tính cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong ống dây?
 3. Năng lượng từ trường bên trong ống dây?

Câu 8. Hai vòng dây tròn có cùng bán kính 10cm, có tâm trùng nhau và đặt vuông góc với nhau. Cường độ dòng điện trong hai dây bằng nhau và bằng A. Tính tại tâm O của vòng dây.

Đề B

ĐỀ BÀI:

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1. Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Laurentz có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là

A. 109m/s. B. 1,6.109m/s. C. 1,6.106 m/s. D. 108 m/s.

Câu 2. Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là

A. 0 N. B. 1920 N. C. 1,92 N. D. 19,2 N.

Câu 3. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

 1. sự chuyển động của mạch với nam châm.
 2. sự chuyển động của nam châm với mạch.
 3. sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.
 4. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

Câu 4. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. độ lớn tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy. B. độ lớn từ thông qua mạch.

C. điện trở của mạch. D. diện tích của mạch.

Câu 5. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

 1. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.
 2. hoàn toàn ngẫu nhiên.
 3. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
 4. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

Câu 6. 1 Vêbe bằng

A. 1 T.m. B. 1 T/m. C. 1 T.m2. D. 1 T/ m2.

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7. Hai vòng dây tròn có cùng bán kính 10cm, có tâm trùng nhau và đặt vuông góc với nhau. Cường độ dòng điện trong hai dây bằng nhau và bằng A. Tính tại tâm O của vòng dây.

Câu 8. Một ống dây có chiều dài là 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính là 40cm. Hãy xác định độ tự cảm của ống dây.

 1. Cho dòng điện chạy trong ống dây, dòng điện tăng từ 0 à5A trong thời gian 1s, hãy xác định suất điện động tự cảm của ống dây.
 2. Hãy tính cảm ứng từ do dòng điện sinh ra trong ống dây?
 3. Năng lượng từ trường bên trong ống dây?
Đánh giá bài viết
1 61
Sắp xếp theo
  Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm