Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 33

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 33: Thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điot bán dẫn và đặc tính khuếch đại của Tranzito được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

 • Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn.
 • Vẽ đặc tính vôn-ampe.
 • Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito.
 • Xác định hệ số khuếch đại của tranzito.

2) Kỹ năng:

 • Nhận ra điôt bán dẫn và tranzito.
 • Sử dụng đồng hồ đa năng xác định chiều điôt.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

a) Dụng cụ: 6 bộ thí nghiệm khảo sát tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.

b) Chuẩn bị phiếu:

2. Học sinh: Mẫu báo cáo thí nghiệm.

Phần A: Khảo đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn.

I. Mục đích thí nghiệm.

 • Khảo đặc tính chỉnh lưu của điôt.
 • Vẽ đặc tuyến vôn-ampe.

II. Dụng cụ thí nghiệm.

III. Cơ sở lý thuyết.

 1. IV.Giới thiệu dụng cụ đo.
 2. V.Tiến hành thí nghiệm.

Phần B: Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito.

I. Mục đích thí nghiệm.

 • Khảo đặc tính khuếch đại của tranzito.
 • Xác định hệ số khuếch đại của tranzito.

II. Dụng cụ thí nghiệm.

III. Cơ sở lý thuyết.

IV. Tiến hành thí nghiệm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Đọc SGK mục A, thảo luận theo tổ thí nghiệm, tìm hiểu và trả lời câu hỏi.

- Mắc mạch theo sơ đồ.

- Kiểm tra sơ đồ và thang đo.

- Báo cáo giáo viên hướng dẫn và tiến hành đo giá trị.

- Ghi số liệu.

- Nêu câu hỏi: Mục đích thí nghiệm của điôt bán dẫn là gì? Cần những dụng cụ gì để tiến hành thí nghiệm? Nếu không có hai đồng hồ đa năng thì có thể thay thế bằng hai dụng cụ nào? Cần mắc mạch điện như thế nào và tiến hành thí nghiệm ra sao?

- Nhấn mạch các vấn đề cần chú ý khi tiến hành thí nghiệm.

- Kiểm tra các mạch lắp ráp.

- Theo dõi tiến hành thí nghiệm, chỉnh sửa thao tác cho học sinh khi cần.

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc tính khuếch đại của tranzito.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Nghiên cứu SGK, thảo luận theo tổ, trả lời các câu hỏi.

- Mắc mạch theo sơ đồ.

- Báo cáo giáo viên hướng dẫn và tiến hành đo giá trị.

- Ghi số liệu.

- Nêu câu hỏi: Mục đích thí nghiệm với tranzito là gì? Cần những dụng cụ gì để tiến hành thí nghiệm? Cần tiến hành thí nghiệm như thế nào và đo những đại lượng nào?

- Kiểm tra các mạch lắp ráp.

- Theo dõi tiến hành thí nghiệm, chỉnh sửa thao tác cho học sinh khi cần.

Đánh giá bài viết
1 86
Sắp xếp theo
  Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm