Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 45

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 45: Suất điện động cảm ứng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

  • Viết được công thức tính suất điện động cảm ứng.
  • Vận dụng các công thức đã học để tính được suất điện động cảm ứng trong một số trường hợp đơn giãn.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên: Chuẩn bị một số thí nghiệm về suất điện động cảm ứng.

Học sinh: Ôn lại khái niệm về suất điện động của một nguồn điện.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Phát biểu các định nghĩa: dòng điện cảm ứng, hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường cảm ứng.

Hoạt động 2 (20 phút): Tìm hiểu suất điện động cảm ứng trong mạch kín.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

Yêu cầu học sinh thực hiện C1.

Nêu khái niệm suất điện động cảm ứng,

Căn cứ hình 24.2 lập luận để lập công thức xác định suất điện động cảm ứng.

Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa.

Yêu cầu học sinh thực hiện C2.

Thực hiện C1.

Ghi nhận khái niệm.

Nghe cách đặt vấn đề của thầy cô để thực hiện một số biến đổi.

Học sinh đọc sách giáo khoa và phát biểu định luật.

Thực hiện C2.

I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

1. Định nghĩa

Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

2. Định luật Fa-ra-đây

Suất điện động cảm ứng: eC = -

Nếu chỉ xét về độ lớn của eC thì:

|eC| = ||

Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.

Hoạt động 3 (10 phút): Tìm hiểu quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

Nhận xét và tìm mối quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ.

Hướng dẫn cho học sinh định hướng cho (C) và chọn chiều pháp tuyến dương để tính từ thông.

Yêu cầu học sinh xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong (C) khi F tăng và khi F giảm.

Yêu cầu học sinh thực hiện C3.

Nắn được cách định hướng cho (C) và chọn chiều dương của pháp tuyến.

Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong (C) khi F tăng và khi F giảm.

Thực hiện C3.

II. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

Sự xuất hiện dấu (-) trong biểu thức của eC là phù hợp với định luật Len-xơ.

Trước hết mạch kín (C) phải được định hướng. Dựa vào chiều đã chọn trên (C), ta chọn chiều pháp tuyến dương để tính từ thông qua mạch kín.

Nếu F tăng thì eC < 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược chiều với chiều của mạch.

Nếu F giảm thì eC > 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) cùng chiều với chiều của mạch.

Đánh giá bài viết
1 189
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm