Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 39

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 39: Bài tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nắm vững các khái niệm về từ trường, cảm ứng từ, đường sức từ.
  • Nắm được dạng đường cảm ứng từ, chiều đường cảm ứng từ véc tơ cảm ứng từ của từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có dạng dặc biệt.

2. Kỹ năng

  • Thực hiện được các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến từ trường, đường sức từ, cảm ứng từ và lực từ.
  • Giải được các bài toán về xác định cảm ứng từ tổng hợp do nhiều dòng diện gây ra.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên:

  • Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
  • Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.

Học sinh:

  • Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
  • Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Nêu dạng đường cảm ứng từ và véc tơ cảm ứng từ tại một điểm do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra.

Hoạt động 2 (15 phút): Giải các câu hỏi trắc nghiệm.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn A.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Câu 5 trang 124: B

Câu 6 trang 124: B

Câu 4 trang 128: B

Câu 5 trang 128: B

Câu 3 trang 133: A

Câu 4 trang 133: C

Đánh giá bài viết
1 54
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm