Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 38

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 38: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

  • Phát biểu được cách xác định phương chiều và viết được công thức tính cảm ứng từ B của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳn dài, dòng điện chạy trong dây dẫn tròn và dòng điện chạy trong ống dây.
  • Vận dụng được nguyên lí chồng chất từ trường để giải các bài tập.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên: Chuẩn bị các thí nghiệm về từ phổ và kim nam châm nhỏ để xác định hướng của cảm ứng từ.

Học sinh: Ôn lại các bài 19, 20.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Nêu định nghĩa và đơn vị của cảm ứng từ.

Hoạt động 2 (5 phút): Giới thiệu cảm ứng từ tại một điểm cho trước trong từ trường của một dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng nhất định.

Cảm ứng từ tại một điểm M:

  • Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường;
  • Phụ thuộc vào dạng hình học của dây dẫn;
  • Phụ thuộc vào vị trí của điểm M;
  • Phụ thuộc vào môi trường xung quanh.

Hoạt động 3 (8 phút): Tìm hiểu từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

Vẽ hình 21.1.

Giới thiệu dạng đường sức từ và chiều đường sức từ của dòng điện thẳng dài.

Vẽ hình 21.2.

Yêu cầu học sinh thực hiện C1.

Giới thiệu độ lớn của

Vẽ hình.

Ghi nhận dạng đường sức từ và chiều đường sức từ của dòng điện thẳng dài.

Thực hiện C1.

Ghi nhận công thức tính độ lớn của.

I. Từ trường của dòng diện chạy trong dây dẫn thẳng dài

+ Đường sức từ là những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dây dẫn.

+ Chiều đường sức từ được xác định theo qui tắc nắm tay phải.

+ Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn một khoảng r: B = 2.10-7.

Hoạt động 4 (8 phút): Tìm hiểu từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

Vẽ hình 21.3.

Giới thiệu dạng đường cảm ứng từ của dòng điện tròn.

Yêu cầu học sinh xác định chiều của đường cảm ứng từ trong một số trường hợp.

Giới thiệu độ lớn của tại tâm vòng tròn.

Vẽ hình.

Ghi nhận dạng đường cảm ứng từ của dòng điện tròn.

Xác định chiều của đường cảm ứng từ.

Ghi nhận độ lớn của.

II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

+ Đường sức từ đi qua tâm O của vòng tròn là đường thẳng vô hạn ở hai đầu còn các đường khác là những đường cong có chiều di vào mặt Nam và đi ra mặt Bác của dòng điện tròn đó.

+ Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng dây: B = 2p.10-7

Đánh giá bài viết
1 119
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm