Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 6

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 6: Bài tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Nhận thức:

  • Véc tơ cường độ điện trường gây bở một điện tích điểm và nhiều điện tích điểm.
  • Các tính chất của đường sức điện.

2. Kỹ năng:

  • Xác định được cường độ điện trường gây bởi các diện tích điểm.
  • Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến điện trường, đường sức điện trường.

3. Tư duy, thái độ: Giáo dục cho học sinh về tính cách tự giác, tích cực và nỗ lực trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên

  • Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
  • Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.

2. Học sinh

  • Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
  • Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.

III. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, thuyết trình, phát vấn.

IV. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức:

2. Giảng bài mới:

Kiểm tra bài cũ:

Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường và viết biểu thức?

Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.

Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường tại một điểm? Viết biểu thức?

*Kiến thức cơ bản:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Giải các câu hỏi trắc nghiệm

.- Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

- Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.

- Câu 9 trang 20: B

- Câu 10 trang 21: D

Hoạt động 2: Giải các bài tập tự luận.

- Hướng dẫn học sinh các bước giải.

- Vẽ hình

- Hướng dẫn HS tìm vị trí của C.

- Yêu cầu HS tìm biểu thức để xác định AC.

- Yêu cầu HS suy ra và thay số tính toán.

- Hướng dẫn HS tìm các điểm khác.

- Hướng dẫn HS các bước giải.

- Vẽ hình

- Hướng dẫn HS lập luận để tính độ lớn của .

Bài 12 trang 21

- Gọi tên các véc tơ cường độ điện trường thành phần.

- Xác định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại C.

- Lập luận để tìm vị trí của C.

- Gọi C là điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng 0. Gọi và là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại C, ta có

- Hai véc tơ này phải cùng phương, tức là điểm C phải nằm trên đường thẳng AB. Hai véc tơ này phải ngược chiều, tức là C phải nằm ngoài đoạn AB. Hai véc tơ này phải có môđun bằng nhau, tức là điểm C phải gần A hơn B vài |q1| < |q2|. Do đó ta có:

=> AC = 64,6cm.

- Ngoài ra còn phải kể tất cả các điểm nằm rất xa q1 và q2. Tại điểm C và các điểm này thì cường độ điện trường bằng không, tức là không có điện trường.

Bài 13 trang 21

- Gọi Gọi và là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại C.

Ta có: E1 = k= 9.105V/m (hướng theo phương AC).

E2 = k= 9.105V/m (hướng theo phương CB).

- Cường độ điện trường tổng hợp tại C.

có phương chiều như hình vẽ.

- Vì tam giác ABC là tam giác vuông nên hai véc tơ và vuông góc với nhau nên độ lớn của là:

E = 12,7.105V/m.

Đánh giá bài viết
1 350
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm