Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 36

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 36: Từ trường được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

  • Biết được từ trường là gì và nêu lên được những vật nào gây ra từ trường.
  • Biết cách phát hiện sự tồn tại của từ trường trong những trường hợp thông thường.
  • Nêu được cách xác định phương và chiều của từ trường tại một điểm.
  • Phát biểu được định nghĩa và nêu được bốn tính chất cơ bản của đường sức từ.
  • Biết cách xác định chiều các đường sức từ của: dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.
  • Biết cách xác định mặt Nam hay mạt Bắc của một dòng điện chạy trong mạch kín.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên: Chuẩn bị các thí nghiệm chứng minh về: tương tác từ, từ phổ.

Học sinh: Ôn lại phần từ trường ở Vật lí lớp 9.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: nam châm là gì? Định nghĩa từ trường?

2. Bài mới:

Hoạt động 1 (10 phút): Tìm hiểu đường sức từ.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

Cho học sinh nhắc lại khái niệm đường sức điện trường.

Giới thiệu khái niệm.

Giới thiệu qui ước.

Giới thiệu dạng đường sức từ của dòng điện thẳng dài.

Giới thiệu qui tắc xác định chiều đường sức từ của dòng điện thẳng dài.

Đưa ra ví dụ cụ thể để học sinh áp dụng qui tắc.

Giới thiệu mặt Nam, mặt Bắc của dòng điện tròn.

Giới thiệu cách xác định chiều của đường sức từ của dòng điện chạy trong dây dẫn tròn.

Yêu cầu học sinh thực hiện C3.

Giới thiệu các tính chất của đường sức từ.

Nhắc lại khái niệm đường sức điện trường.

Ghi nhận khái niệm.

Ghi nhận qui ước.

Ghi nhận dạng đường sức từ.

Ghi nhận qui tắc nắm tay phải.

Áp dụng qui tắc để xác định chiều đường sức từ.

Nắm cách xác định mặt Nam, mặt Bắc của dòng điện tròn.

Ghi nhận cách xác định chiều của đường sức từ.

Thực hiện C3.

Ghi nhận các tính chất của đường sức từ.

IV. Đường sức từ

1. Định nghĩa

Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

Qui ước chiều của đường sức từ tại mỗi điểm là chiều của từ trường tại điểm đó.

2. Các ví dụ về đường sức từ

+ Dòng điện thẳng rất dài

- Có đường sức từ là những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dòng điện.

- Chiều đường sức từ được xác định theo qui tắc nắm tay phải: Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón tay kia khum lại chỉ chiều của đường sức từ.

+ Dòng điện tròn

- Qui ước: Mặt nam của dòng điện tròn là mặt khi nhìn vào đó ta thấy dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, còn mặt bắc thì ngược lại.

- Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt Nam và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy.

3. Các tính chất của đường sức từ

+ Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.

+ Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

+ Chiều của đường sức từ tuân theo những qui tắc xác định.

+ Qui ước vẽ các đường sức mau (dày) ở chỗ có từ trường mạnh, thưa ở chỗ có từ trường yếu.

Đánh giá bài viết
1 265
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm