Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 47

Giáo án môn Vật lý lớp 11

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 47: Ôn tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nắm được định nghĩa và biểu thức tính suất điện động cảm ứng, nắm được quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ, nắm được hiện tượng tự cảm và biểu thức tính suất điện động tự cảm.

2. Kỹ năng: Biết cách tính suất điện động cảm ứng và suất điện động tự cảm, tính năng lượng điện trường của ống dây có dòng điện chạy qua.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

  • Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
  • Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.

2. Học sinh:

  • Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
  • Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động 1 (15 phút): Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải:

Suất điện động cảm ứng . Độ tự cảm của ống dây: L = 4p.10-7.m..S. Từ thông riêng của một mạch kín: F = Li. Suất điện động tự cảm. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm: W = Li2.

Hoạt động 2 (15 phút): Giải các câu hỏi trắc nghiệm.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Giải thích lựa chọn.

Câu 3 trang 152: C

Câu 4 trang 157: B

Câu 5 trang 157: C

Câu 25.1: B

Câu 25.2: B

Câu 25.3: B

Câu 25.4: B

Đánh giá bài viết
1 44
Sắp xếp theo
    Giáo án Vật lý lớp 11 Xem thêm