Giáo án Phòng tránh ngã khi ở trường

Mời bạn cùng tham khảo Giáo án điện tử môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bài “Phòng tránh ngã khi ở trường” miễn phí. Trong giáo án này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu: nhận biết việc nguy hiểm khi ngã ở trường, những trò chơi dễ gây va chạm, gây chấn thương cho bản thân... giáo án bài “Phòng tránh ngã khi ở trường” được biên soạn rõ ràng, phù hợp với trình độ của học sinh.

Giáo án Một số loại cây sống trên cạn

Giáo án bài "Phòng tránh ngã khi ở trường"

BÀI: PHÒNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG
(KNS)

I. Mục tiêu

  • Nhận biết việc nguy hiểm của việc té ngã khi ở trường.
  • Kể tên những hoạt động dễ ngã, nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường.
  • Có ý thức cẩn thận trong khi ở trường.

* KNS: Kĩ năng kiên định, kĩ năng ra quyết định, kĩ năng phát triển giao tiếp.

II. Phương tiện dạy học

  • GV: Tranh vẽ phóng to như SGK, tấm bìa có tên các thành viên trong nhà trường.
  • HS: SGK.

III. Tiến trình dạy học

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1) Ổn định lớp:

2) Kiểm tra bài cũ:

  • Em hãy kể tên một số thành viên trong nhà trường của em?
  • Em hãy nêu công việc của một số thành viên trong nhà trường của em.

Nhận xét.

3) Dạy bài mới:

a. Khám phá:

  • Hằng ngày ở trường vào giờ ra chơi các em thường chơi những trò chơi gì?
  • Trong khi chơi có em nào bị ngã không? Khi té ngã em cảm thấy như thế nào?
  • Những trò chơi mà các em vừa kể là những hoạt động vui chơi giải trí. Khi chơi chúng ta có thể gây thương tích cho bản thân và người khác. Tiết học ngày hôm nay cô sẽ dạy cho các em một số biện pháp phòng tránh ngã khi ở trường qua bài: Phòng tránh ngã khi ở trường.

-HS hát

- HS trả lời:

-Thầy hiệu trưởng, 3 cô hiệu phó, cô thư viện, cô thiết bị, giáo viên, lao công, chú bảo vệ,……

- Hiệu trưởng, hiệu phó là những người lãnh đạo, quản lí nhà trường; thầy cô giáo dạy HS; bảo vệ trông coi trường lớp;…

- HS trả lời: chơi đuổi bắt, chơi trốn tìm,………

-Có. Khi té ngã em cảm thấy đau,…

-HS nghe và nhắc tựa bài.

Đánh giá bài viết
4 2.749
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm