Giới hạn chương trình thi học kì 1 môn Hóa học THPT tỉnh Quảng Nam

Giới hạn nội dung chương trình thi học kì 1 môn Hóa học THPT tỉnh Quảng Nam

Giới hạn chương trình thi học kì 1 môn Hóa học THPT tỉnh Quảng Nam vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giới hạn chương trình thi học kì 1 môn Hóa học THPT tỉnh Quảng Nam là nội dung giới hạn chương trình thi học kì 1 môn Hóa học được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành. Bài viết giới hạn nội dung ôn thi môn Hóa học của 3 khối lớp 10, lớp 11, lớp 12. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM 2019-2020

(Kèm theo Công văn số 2070/SGDĐT-GDTrH ngày 02/12/2019 của Sở GDĐT Quảng Nam)

Nội dung kiểm tra từ tuần 1 đến tuần 16 (thực học).

MÔN: HÓA-10

TT

Nội dung

1

Thành phần nguyên tử

2

Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị

3

Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử.

4

Cấu hình electron của nguyên tử

5

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

6

Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học

7

Sự biến đổi tính chất các các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

8

Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

9

Liên kết ion. Tinh thể ion

10

Liên kết cộng hoá trị

11

Hoá trị và số oxi hoá

12

Phản ứng oxi hoá - khử

13

Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

MÔN: HÓA-11

TT

Nội dung

1

Sự điện li

2

Axit – Bazơ - Muối

3

Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit - bazơ

4

Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li

5

Nitơ

6

Amoniac và muối amoni

7

Axit nitric - muối nitrat

8

Photpho

9

Axit photphoric và muối photphat

10

Phân bón hóa học

11

Cacbon

12

Hợp chất của cacbon

13

Silic và hợp chất của silic

MÔN: HÓA-12

TT

Nội dung

1

Este

2

Lipit

3

Luyện tập: Este và chất béo

4

Glucozơ

5

Saccarozơ

6

Tinh bột

7

Xenlulozơ

8

Amin

9

Amino axit

10

Peptit, Protein

11

Đại cương về polime. Vật liệu polime

12

Vị trí và cấu tạo kim loại

13

Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa kim loại

14

Hợp kim

15

Sự ăn mòn kim loại

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bải viết Giới hạn chương trình thi học kì 1 môn Hóa học THPT tỉnh Quảng Nam, mong rằng qua đây bạn đọc có thể nắm bắt được nội dung giới hạn thi học kì 1 môn Hóa học để ôn tập tốt hơn. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12...

Đánh giá bài viết
1 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm