Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH BẢN
CÂU ĐIỀU KIỆN 0, 1, 2, 3
Câu điều kiện loại câu được sử dụng thông dụng phổ biến trong tiếng Anh, bao gồm:
câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2, loại 3. Trong bài học này VnDoc.com sẽ chia sẻ đến
bạn đọc đầy đủ công thức, cách dùng phân biệt cho từng câu điều kiện cùng với bài
tập giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức thuyết về câu điều kiện. Hi vọng bài học này sẽ
giúp cho bạn nâng cao trình độ tiếng Anh hiệu qu nhé!
Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, sự việc đó chỉ thể xảy ra
khi điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm hai phần (hai mệnh đề):
Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi mệnh đề IF) mệnh đề phụ hay mệnh đề điều
kiện
Mệnh đề nêu lên kết quả mệnh đề chính. dụ: If it rains - I will stay at home.
Phân tích dụ này sẽ mệnh đề điều kiện: If it rains (nếu trời a) - mệnh đề
chính: I will stay at home ( tôi sẽ nhà).
Hai mệnh đề trong câu điều kiện thể đổi chổ cho nhau được: nếu mệnh đề chính đứng
trước thì giữa hai mệnh đề không cần dấu phẩy, ngược lại thì phải dấu phẩy giữa.
I. Câu điều kiện loại 1:
1. Khái niệm câu điều kiện loại I.
Câu điều kiện loại I còn được gọi câu điều kiện thực hiện tại. Điều kiện có
thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai.
2. Cấu trúc Công thức của câu điều kiện
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
If clause
Main clause
If + S + V s(es)...
S + will / can/ may + V1 (won't/can't + VI)
IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ
nguyên mẫu + B ngữ (nếu có).
Hiểu cách khác trong câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính
dùng thì tương lai đơn.
3. Cách dùng câu điều kiện loại 1:
Câu điều kiện loại 1 còn thể được gọi câu điều kiện hiện tại th thật. Ta sử dụng
câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện thể thực hiện được trong hiện tại nêu kết
quả th xảy ra.
dụ:
If I find her address, I’ll send her an invitation. ( Nếu tôi tìm được địa chỉ của ấy,
tôi sẽ gửi lời mời tới ấy) => Đổi vị trí 2 mệnh đề quan hệ: I will send her an
invitation if I find her address.)
II. Câu điều kiện loại 2:
1. Khái niệm:
Câu điều kiện loại 2 câu điều kiện trái với thực tế hiện tại
2. Công thức:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
If clause
Main clause
If + S + V-ed /V2...
To be: were / weren't
S + would / could / should + V1 (wouldn't / couldn't +
V1)
Trong câu điều kiện loại II, động từ của mệnh đề điều kiện chia bàng thái cách (past
subjunctive), động từ của mệnh đề chính chia t điều kiện hiện tại (simple conditional).
dụ:
If I had a million USD, I would buy a Ferrari. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi s mua
chiếc xe đó.) hiện tại tôi không
If he had more time, he would learn karate. ( Nếu anh nhiều thời gian, anh sẽ
học karate.) thời gian không nhiều
She would spend a year in the USA if it were easier to get a green card. y sẽ
dành một năm Mỹ nếu dễ dàng được thẻ xanh). thực tế để lấy được thẻ xanh
của Mỹ rất khó
III. Câu điều kiện loại 3
1. Khái niệm về câu điều kiện loại 3:
Câu điều kiện loại 3 câu điều kiện không thực trong quá khứ.
Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ,
một giả thiết trái ngược với thực trạng quá khứ.
2. Cấu trúc câu điều kiện loại 3
If clause
Main clause

English Grammar: Conditional Sentences Type 0, 1, 2, 3

Với mong muốn giúp bạn đọc ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu lý thuyết ngữ pháp và bài luyện tập Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Cấu trúc & Bài tập về câu Điều kiện trong Tiếng Anh gồm toàn bộ lý thuyết về cách dùng, cấu trúc của câu điều kiện loại 0, câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 3, câu điều kiện kết hợp, dạng Đảo ngữ của câu điều kiện và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức về phần Ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng này.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3. Bện cạnh đó, bạn đọc có thể luyện tập trực tuyến phần kiến thức về Câu điều kiện Tiếng Anh tại đây: Trắc nghiệm chuyên đề câu Điều kiện Tiếng Anh

Ngoài ra, thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh khác được cập nhật liên tuc trên VnDoc.com khác như: Luyện kỹ năng Tiếng Anh, ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh thực hành, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, ...

Đánh giá bài viết
1 3.608
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm