Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi thực thi công vụ

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi thực thi công vụ theo quy tắc ứng xử được Bội Nội vụ ban hành ngày 23/6/2021 Quyết định 758/QĐ-BNV, VnDoc mời các bạn cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.

Theo Quyết định 758/QĐ-BNV ngày 23/6/2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ trong thực thi công vụ không được làm những việc sau:

- Sa vào các tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cá nhân, danh nghĩa của cơ quan, tổ chức để giải quyết công việc nhằm trục lợi cá nhân, gia đình hoặc người thân (như vay, mượn, hứa hẹn, chạy việc, chạy dự án, đề án...) để chiếm dụng tiền hoặc tài sản của người khác làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân.

- Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, hạch sách người dân, gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu hoặc nhận giải quyết công việc bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc để trục lợi cá nhân;

- Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, vướng mắc của tổ chức và công dân.

  • Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.
  • Làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết;

- Phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

  • Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung cùng họ tên người viết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
  • Các việc khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quyết định 758/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 23/6/2021 và thay thế Quyết định 2816/QĐ-BNV ngày 29/11/2017.

Đánh giá bài viết
1 74
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm