Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Giảm tải

Tinh giản chương trình lớp 5 môn tiếng Anh học kì 2

Tài liệu tiếng Anh hướng dẫn giảm tải chương trình học kì 2 tiếng Anh lớp 5 dưới đây là tài liệu GỢI Ý cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh lớp 5 đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức một cách đúng nhất theo quy định.

Lưu ý: Đây không phải tài liệu do bộ Giáo dục & Đào tạo đưa ra, các thầy cô có thể tham khảo và điều chỉnh phù hợp với chương trình học tại mỗi Nhà trường.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KÌ 2 GIẢM TẢI

(Đối với trường dạy 4 tiết/tuần)

5

1

Unit 11: What’s the matter with you?

6

3

3

Đã dạy

2

Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

6

3

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ Part 5, 6,7 của Lesson 1, 2, 3 , giảm bớt các hoạt động nhóm, cặp.

3

Unit 13: What do you do in your free time?

6

3

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ Part 5, 6,7 của Lesson 1, 2, 3 , giảm bớt các hoạt động nhóm, cặp.

4

Unit 14: What happened in the story?

6

3

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ Part 5, 6,7 của Lesson 1, 2, 3 , giảm bớt các hoạt động nhóm, cặp.

5

Unit 15: What would you like to be in the future?

6

3

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ Part 5, 6,7 của Lesson 1, 2, 3 , giảm bớt các hoạt động nhóm, cặp.

6

Review 3

2

2

0

Giữ nguyên 2 tiết review.

7

Test 3

2

1

1

Thực hiện kiểm tra trong 1 tiết

8

Unit 16: Where’s the post office?

6

3

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ Part 5, 6,7 của Lesson 1, 2, 3 , giảm bớt các hoạt động nhóm, cặp.

9

Unit 17: What would you like to eat?

6

3

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ Part 5, 6,7 của Lesson 1, 2, 3 , giảm bớt các hoạt động nhóm, cặp.

10

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

6

3

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ Part 5, 6,7 của Lesson 1, 2, 3 , giảm bớt các hoạt động nhóm, cặp.

11

Unit 19: Which place would you like to visit?

6

3

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ Part 5, 6,7 của Lesson 1, 2, 3 , giảm bớt các hoạt động nhóm, cặp.

12

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

6

3

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ Part 5, 6,7 của Lesson 1, 2, 3 , giảm bớt các hoạt động nhóm, cặp.

13

Review 4

2

2

0

Giữ nguyên 2 tiết review.

14

Test 4

2

2

0

Kiểm tra cuối năm trong 1 tiết.

15

Tổng kết

2

0

2

Cắt bỏ 2 tiết tổng kết

Tổng số tiết

70

39

31

Trừ 6 tiết bài 11 đã dạy, còn lại 33 tiết sẽ thực hiện trong 11 tuần

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KÌ 2 GIẢM TẢI

(Đối với trường dạy 3 tiết/tuần)

5

1

Unit 11: What’s the matter with you?

4

3

Đã dạy hoàn thành

2

Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

4

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ các hoạt động thực hành theo nhóm, cặp. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

3

Unit 13: What do you do in your free time?

4

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ các hoạt động thực hành theo nhóm, cặp. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

4

Unit 14: What happened in the story?

4

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ các hoạt động thực hành theo nhóm, cặp. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

5

Unit 15: What would you like to be in the future?

4

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ các hoạt động thực hành theo nhóm, cặp. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

6

Review 3

2

Giữ nguyên 2 tiết review.

7

Test 3

2

Thực hiện kiểm tra trong 1 tiết

8

Unit 16: Where’s the post office?

4

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ các hoạt động thực hành theo nhóm, cặp. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

9

Unit 17: What would you like to eat?

4

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ các hoạt động thực hành theo nhóm, cặp. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

10

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

4

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ các hoạt động thực hành theo nhóm, cặp. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

11

Unit 19: Which place would you like to visit?

4

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ các hoạt động thực hành theo nhóm, cặp. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

12

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

4

3

Dạy Part 1, 2, 3,4 của Lesson 1, 2, 3

Bỏ các hoạt động thực hành theo nhóm, cặp. Bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

13

Review 4

2

2

Giữ nguyên 2 tiết review.

14

Test 4

2

1

Kiểm tra cuối năm trong 1 tiết.

15

Tổng kết

2

0

Cắt bỏ 2 tiết tổng kết

Tổng số tiết

50

37

13

Trừ 4 tiết bài 11 đã dạy, còn lại 33 tiết sẽ thực hiện trong 11 tuần

Trên đây là Nội dung điều chỉnh giảm tải học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 2.146
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tiếng anh 5

Xem thêm