Quy tắc sử dụng dấu chấm hỏi đúng cách trong tiếng Anh

Cách dùng dấu hỏi chấm trong Tiếng Anh

Trong tiếng Việt hay kể cả trong tiếng Anh, dấu chấm hỏi được sử dụng trong các câu hỏi trực tiếp, bao gồm trong cả tiếng Anh giao tiếp hay tiếng Anh viết. Để tìm hiểu các quy tắc sử dụng dấu chấm hỏi đúng cách trong tiếng Anh, bạn đọc cùng VnDoc.com tham khảo tiếp bài viết dưới đây.

Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh tại: Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản HOT

Dưới đây là một số ví dụ sử dụng dấu chấm hỏi trong các câu hỏi trực tiếp để bạn dễ hình dung hơn:

- Do you know VnDoc.com?

- Have you ever downloaded any documents on VnDoc.com Website?

Quy tắc 1: Không sử dụng dấu chấm hỏi khi viết các câu hỏi gián tiếp.

Ví dụ:

- I asked VnDoc.com's admin how to download documents. => ĐÚNG.

- I asked VnDoc.com's admin how to download documents? => SAI.

Quy tắc 2: Sử dụng dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi trực tiếp. Tuy nhiên cần lưu ý quy tắc sử dụng dấu chấm hỏi đúng cách trong tiếng Anh này đôi khi khiến người dùng dễ bị nhầm giữa các câu hỏi gián tiếp và câu hỏi trực tiếp.

Ví dụ:

- I wonder how much do you love me?

- What do you know about company registered VnDoc.com?

Quy tắc 3: Sử dụng dấu chấm hỏi trong câu hỏi tu từ, mặc dù không có câu trả lời nào được mong đợi.

Ví dụ:

- Would you like to go shopping with us?

- Do you understand your problem?

Quy tắc 4: Đôi khi trong một số câu hỏi hoặc một số loại văn bản thường bao gồm các câu hỏi ngắn gọn, là tiền đề cho các câu hỏi lớn khác cần được giải quyết. Nếu kết hợp các câu hỏi này, cần đảm bảo sau mỗi câu hỏi sẽ có một dấu chấm hỏi.

Ví dụ:

Who is responsible for error in VnDoc.com 's site? Programmer? Maintenance department?

Quy tắc 5: Nếu tiêu đề đi kèm dấu chấm hỏi được gạch dưới, dấu chấm hỏi cũng phải được gạch dưới.

Ví dụ:

Have you ever visited VnDoc.com?

Quy tắc 6: Nếu tiêu đề đi kèm dấu chấm hỏi được in nghiêng, dấu chấm hỏi cũng phải được in nghiêng.

Ví dụ: vẫn lấy ví dụ ở trên, chỉ khác là tiêu đề được in nghiêng.

Have you ever visited VnDoc.com?

Quy tắc 7: Nếu tiêu đề đi kèm dấu chấm hỏi là phần kết thúc câu, có thể sử dụng dấu chấm hỏi để làm dấu kết thúc câu mà không cần thêm dấu chấm.

Ví dụ:

Mom, do you know where is my cellphone?

Quy tắc 8: Nếu phần văn bản kết thúc câu là từ viết tắt, mặc định bạn phải thêm dấu chấm vào từ viết tắt, sau đó thêm dấu chấm hỏi, và không có dấu cách giữa dấu chấm và dấu chấm hỏi.

Ví dụ:

What is W.T.O.?

Quy tắc 9: Nếu một câu hỏi cấu thành yêu cầu hoặc chuyển tải hướng dẫn, thường thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng dấu chấm chứ không phải dấu chấm hỏi.

Ví dụ:

To download any documents on VnDoc.com, you can use your smart phone, tablets or laptop.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Quy tắc sử dụng dấu chấm hỏi đúng cách trong tiếng Anh. Bên cạnh dấu chấm hỏi, mời các bạn tham khảo quy tắc sử dụng dấu chấm than trong tiếng Anh và quy tắc sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 106
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm