Quy tắc sử dụng dấu phẩy đúng cách trong tiếng Anh

Cách dùng dấu phẩy trong câu Tiếng Anh

Trong số tất cả các dấu câu được sử dụng trong tiếng Anh, hầu như chúng ta đang lạm dụng và sử dụng dấu phẩy quá nhiều và sai cách. Trong bài viết này VnDoc.com sẽ giới thiệu cho bạn các quy tắc sử dụng dấu phẩy đúng cách trong tiếng Anh.

Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh tại: Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản HOT

Dấu phẩy là gì?

Nếu dấu chấm được sử dụng để kết thúc một câu dài thì dấu phẩy được sử dụng để ngắt ý các câu, hay nói cách khác dấu phẩy được sử dụng để phân tách các từ, mệnh đề hoặc ý trong một câu.

1. Sử dụng dấu phẩy tách chủ ngữ khỏi động từ

Trong một vài trường hợp ngoại lệ không sử dụng dấu phẩy để tách riêng chủ ngữ khỏi động từ.

Ví dụ:

VnDoc.com, is exactly useful website. =>SAI

Người dùng thường có thói quen sử dụng dấu phẩy để tách chủ ngữ khỏi động từ. Tuy nhiên trong trường hợp này dấu phẩy là thừa và sử dụng sai cách, thậm chí làm sai nghĩa của câu.

VnDoc.com is exactly useful website. =>ĐÚNG

Lưu ý: Cần thận trọng với các câu có nhiều chủ ngữ và mệnh đề phức tạp.

2. Sử dụng dấu phẩy trong so sánh

Không sử dụng dấu phẩy trước "than" trong so sánh.

Ví dụ:

He is taller than me. =>ĐÚNG

He is taller, than me. =>SAI

3. Sử dụng dấu phẩy trong câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi ngắn thường được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp, và thường trong câu hỏi đuôi phải sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ:

I can download documents on VnDoc.com, can't I?

4. Sử dụng dấu phẩy trước và sau tên người

Sử dụng dấu phẩy trước và sau tên của người được chỉ đích danh.

Ví dụ: Lan, I can't find my cellphone, help me find yet?

5. Sử dụng dấu phẩy trong thời gian

Quy tắc sử dụng dấu phẩy đúng cách trong tiếng Anh khi viết ngày tháng năm theo thứ tự tháng - ngày - năm, bạn có thể sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ:

I was born in August 26, 2001.

Nếu sử dụng theo định dạng ngày - tháng - năm thì không cần sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ:

I was born in 26 August 2001.

Nếu đề cập đến một ngày trong tuần thì sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ:

On Friday, April 13.

Nếu đề cập đến tháng và năm thì không cần dấu phẩy.

Ví dụ:

Ha Noi experienced record rainfall in July 2019.

6. Sử dụng dấu phẩy trước But

Sử dụng dấu phẩy trước "but" nếu 2 mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

My father is a teacher, but he's an even better designer.

7. Sử dụng dấu phẩy trước And

Trong câu chỉ có 2 đối tượng thì không sử dụng dấu phẩy trước And.

Ví dụ:

Math, language and biology are subjects that I love.

She so beautiful, lovely and friendly.

8. Sử dụng dấu phẩy để liệt kê đối tượng trong câu

Trong câu mà bạn đề cập có nhiều hơn 2 phần tử, đối tượng trở lên thì sử dụng dấu phẩy để tách các đối tượng này.

Ví dụ:

Games, Test, Documents are available on VnDoc.com.

9. Sử dụng Oxford Comma

Khi liệt kê nhiều đối tượng, mục, bạn sẽ phải sử dụng dấu phẩy để tách riêng từng phần một.

Tuy nhiên dấy phẩy cuối cùng (Oxford comma) có thể sử dụng hoặc không.

Có nhiều ý kiến cho rằng sử dụng Oxford Comma là cần thiết, nhưng một số khác cho rằng là không. Về cơ bản Oxford Comma chỉ giúp làm rõ ý trong câu, bạn có thể sử dụng hoặc không.

Ví dụ:

I like eating apple, orrange and dragon fruit.

Hoặc:

I like eating apple, orrange, and dragon fruit đều đúng.

10. Sử dụng dấu phẩy tách động từ và tân ngữ

Không sử dụng dấu phẩy để tách động từ khỏi tân ngữ.

Ví dụ:

Hung said he like reading technology news in Taimienphi.vn. => ĐÚNG

Hung said, he like reading technology news in Taimienphi.vn. =>SAI

11. Sử dụng dấu phẩy với mệnh đề không giới hạn

Mệnh đề không giới hạn bổ sung thêm các thông tin về nội dung, đối tượng mà bạn đã đề cập đến trong câu, nhưng thường các thông tin này không cần thiết để xác định nội dung chính bạn đang nói đến.

Các mệnh đề không giới hạn cung cấp thông tin về người thường sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ:

VnDoc.com, one of the most useful educational website, provides many kind of documents for all ages.

12. Sử dụng dấu phẩy với mệnh đề giới hạn

Mệnh đề giới hạn bổ sung thêm các thông tin cần thiết về đối tượng nào đó mà bạn đã đề cập đến trong câu. Các mệnh đề giới hạn cung cấp thông tin về người thường không có dấu phẩy.

Ví dụ:

My father, whom I love so much, is an architect.

13. Sử dụng dấu phẩy giữa các liên từ tương quan

Các liên từ tương quan (correlative conjunction) là các liên từ đi đôi, chẳng hạn như either/or, neither/nor, và not only/but also, kết nối các từ hoặc cụm từ trong câu để tạo thành nghĩa hoàn chỉnh. Thông thường khi sử dụng các liên từ tương quan không cần sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ:

Either him or me help you repair your laptop. =>ĐÚNG

Either him, or me help you repair your laptop. =>SAI

14. Sử dụng dấu phẩy trong câu trích dẫn

Trong Anh Mỹ, dấu phẩy luôn luôn được sử dụng để kết thúc câu trước khi đóng dấu ngoặc kép.

Ví dụ:

"I wanna go home now, " Lan said.

Tuy nhiên trong Anh Anh, quy ước này ngược lại, dấu phẩy được đặt sau dấu ngoặc kép chứ không phải trước.

Ví dụ: "I wanna go home now", Lan said.

15. Sử dụng dấu phẩy sau dấu ngoặc đơn

Dấu ngoặc đơn được sử dụng để cung cấp thêm các thông tin bổ sung cho người đọc. Dấu phẩy có thể đặt sau dấu ngoặc đơn chứ không thể đặt trước. Nếu mệnh đề trong dấu ngoặc đơn bị bỏ, dấu phẩy cũng phải bỏ.

Ví dụ:

WTO (or World Trade Organization), is a global international organization.

16. Sử dụng dấu phẩy giữa mạo từ và danh từ

Không sử dụng dấu phẩy giữa mạo từ và danh từ.

Ví dụ:

A good manager depend on the organization, strategy. =>ĐÚNG

A, good manager depend on the organization, strategy. =>SAI

17. Sử dụng dấu phẩy với As Well As

Theo sau cụm từ "as well as" là mệnh đề không giới hạn thì không cần sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ:

Please reading carefully terms as well as conditions.

Hoặc:

Reading carefully terms, as well as conditions.

18. Sử dụng dấu phẩy với Such As

Sử dụng dấu phẩy với cụm từ "such as" (chẳng hạn như) nếu theo sau cụm từ là mệnh đề không giới hạn.

19. Sử dụng dấu phẩy trước Too

Có thể sử dụng dấu phẩy trước Too.

20. Sử dụng dấu phẩy tách 2 mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

I hate potato, my mother like it.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Quy tắc sử dụng dấu phẩy đúng cách trong tiếng Anh. Bên cạnh dấu chấm hỏi, mời các bạn tham khảo quy tắc sử dụng dấu chấm than trong tiếng Anh và quy tắc sử dụng dấu chấm hỏi trong tiếng Anh trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 303
Sắp xếp theo

    Ngữ pháp tiếng Anh

    Xem thêm