Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2

Giải bài tập I-Learn Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2 được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. Mời các em tham khảo.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. Look and write

(Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. the UK

2. the USA

3. Alpha

4. Italy

5. India

6. Japan

B. Look and read . Put a tick (√) or a cross (x)

(Nhìn và đọc. Thêm tích (√) hoặc gạch chéo (x))

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. x

2. √

3. x

4. √

5. √

C. Listen and circle

(Nghe và khoanh tròn)

Bài nghe

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2

Nội dung bài nghe

1. B: Where are you from?

G: I’m from the UK.

2. G: Where are you from?

B: I’m from India

3. B: Where’s she from?

G: She’s from the USA

D. Look and write

(Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. A: Where are you from?

B: I’m from the UK.

2. A: Where’s she from?

B: She’s from Japan.

3. A: Where’s he from?

B: He’s from Italy.

4. A: Where are you from?

B: I’m from Alpha.

Xem tiếp: Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 3 MỚI

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2.

Đánh giá bài viết
6 1.501
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm