Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 1

Giải bài tập I-Learn Smart Start 3 Unit 1 Lesson 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 1 được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. Mời các em tham khảo.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. Write the missing letters to complete the alphabet

(Viết các chữ cái còn thiếu để hoàn thành bảng chữ cái)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 1

B. Unscramble and write

(Sắp xếp lại và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. How do you spell “Lucy”? - L-U-C-Y

2. How do you spell “Tom”? - T-O-M

C. Listen and write

(Nghe và viết)

Bài nghe

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. Alfie

2. Hugo

3. Mary

4. Ella

Nội dung bài nghe

1. Nick: What’s your name?

Alfie: My name’s Alfie

Nick: Umm. How do you spell “Alfie”?

Alfie: A-L-F-I-E

2. Alfie: What’s your name?

Hugo: My name’s Hugo

Alfie: Hugo? How do you spell “Hugo”?

Hugo: H-U-G-O

3. Alfie: What’s your name?

Mary: My name’s Mary

Alfie: How do you spell “Mary”?

Mary: M-A-R-Y

4. Alfie: What’s your name?

Ella: My name’s Ella

Alfie: How do you spell “Ella”?

Ella: E-L-L-A

D. Look and write

(Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

2. How do you spell “Nick”?

3. How do you spell “Ella”?

Xem tiếp: Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 2 MỚI

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Lesson 1.

Đánh giá bài viết
1 1.967
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm