Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

Giải bài tập I-Learn Smart Start 3 Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2 được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học. Mời các em tham khảo.

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. 1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại)

Bài nghe

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

A. 2. Play guess

(Chơi đoán)

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

Hướng dẫn cách chơi

Cô sẽ dán thẻ có hình các nước bất kì lên bảng, các bạn dưới lớp nhìn và ghi nhớ tên từng nước ở mỗi vị trí có đánh số 1, 2, 3. Sau đó cô sẽ úp thẻ lại và đọc con số bất kì ở bất kì vị trí nào và các bạn dưới lớp sẽ đoán nhanh đó là nước nào.

B. 1. Listen and practice

(Nghe và thực hành)

Bài nghe

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

Nội dung bài nghe

B: Where are you from?

G: I’m from the USA.

B: Where’s she from?

G: She’s from Japan

B. 2. Fill in the blanks. Practice

(Điền vào chỗ trống. Thực hành)

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Where

2. Italy

3. are

4. Japan

C. 1. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

C. 2. Chant

(Hát theo nhịp)

Bài nghe

Nội dung bài nghe

/ə/, /ə/, /ə/

/ə/, /ə/, /ə/

India, Alpha

/ə/, /ə/, /ə/

(x2)

D. 1. Look and listen

(Nhìn và nghe)

Bài nghe

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

Nội dung bài nghe

Tom: Where are you from, Alfie?

Alfie: I'm from Alpha.

Alfie: Where are you from, Tom?

Tom: I'm from the USA.

Alfie: U-S-A?

Tom: The United States of America. The USA.

Alfie: And Nick? Where's he from?

Tom: He's from the UK.

Alfie: UK?

Tom: The United Kingdom. The UK.

Alfie: Haha. They sound so funny.

Tom&Nick: Wow!

D. 2. Listen and write

(Nghe và viết)

Bài nghe

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Alpha

2. the USA

3. the UK

D. 3. Practice with your friends.

(Thực hành với bạn của bạn.)

E. Point, ask, and answer.

(Chỉ, hỏi, và trả lời.)

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

Gợi ý đáp án

1. Where’s he from? - He’s from the UK.

(Anh ấy từ đâu đến? - Anh ấy đến từ vương quốc Anh.)

2. Where’s she from? - She’s from the USA.

(Cô ấy từ đâu đến? - Cô ấy đến từ nước Mỹ.)

3. Where’s she from? - She’s from India.

(Cô ấy từ đâu đến? - Cô ấy đến từ Ấn Độ.)

4. Where’s he from? - He’s from Alpha.

(Anh ấy từ đâu đến? - Anh ấy đến từ ngôi sao Anpha.)

5. Where’s she from? - She’s from Japan.

(Cô ấy từ đâu đến? - Cô ấy đến từ nước Nhật.)

6. Where’s he from? - He’s from Italy.

(Anh ấy từ đâu đến? - Anh ấy đến từ nước Ý.)

F. Play Guess the picture

(Chơi đoán tranh)

Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2

Hướng dẫn cách chơi

Một bạn sẽ đứng quay mặt về phía các bạn dưới lớp và cố gắng đoán bức tranh được treo trên bảng, các bạn phía dưới lớp sẽ đưa ra câu hỏi để gợi ý. Nếu đúng, các bạn dưới lớp sẽ nói “Yes.”, sai thì nói “No.”

Xem tiếp: Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 3 MỚI

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Sách Smart Start 3 Unit 1 Lesson 2.

Đánh giá bài viết
3 1.058
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm