Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Soạn bài Năng lực sáng tạo - Kết nối tri thức

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Soạn bài Năng lực sáng tạo - Kết nối tri thức để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết hướng dẫn trả lời chi tiết, đầy đủ các câu hỏi, yêu cầu trong SGK Ngữ văn 12 Kết nối tri thức tập 1 trang 68. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Trước khi đọc

Câu hỏi trang 68 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Gần đây, có những thành tựu sáng tạo nổi bật nào của con người mà bạn biết? Điểm chung nhất của những thành tựu đó là gì?

Trả lời:

- Có những thành tựu sáng tạo của con người: Khôi phục gen của các loài cổ đại, năng lượng nhiệt hạch của Mặt trời, Tạo ra tế bào gốc từ da người,…

- Điểm chung nhất của những thành tựu đó là: đều sử dụng những công nghệ hiện đại và tiên tiến; đều là sự sáng tạo của con người.

Đọc văn bản

Gợi ý trả lời câu hỏi trong bài đọc

1. Tác giả đã giải thích như thế nào về khái niệm sáng tạo và năng lực sáng tạo?

Trả lời

- Khái niệm sáng tạo là một loại hoạt động tinh thần riêng có của con người, mà sản phẩm của nó thường là tinh thần riêng của con người, mà sản phẩm của nó thường là những phát minh mới mẻ hoặc phát hiện mới mẻ, độc đáo của tư duy và trí tưởng tượng.

- Năng lực sáng tạo là khả năng tư duy và trí tưởng tượng

2. Ý tưởng có vai trò như thế nào trong sáng tạo của con người?

Trả lời

Ý tưởng có vai trò là kết quả sáng tạo.

3. Phạm vi của hoạt động sáng tạo

Trả lời

Từ mọi người trong xã hội, ai cũng có thể sáng tạo

4. Những yếu tố nào quyết định năng lực sáng tạo của con người?

Trả lời

Sự rung cảm, sự ấn tương, môi trường thoải mái, trí tuệ nguyên lành, đôi mắt tươi sáng.

5. Bản chất chung của mọi hoạt động sáng tạo và ý nghĩa của nó

Trả lời

Bản chất chung của mọi hoạt động sáng tạo là tìm kiếm những cái mới, một tri thức mới hay một cách vận dụng mới của những tri thức đã có.

6. Vai trò của năng lực sáng tạo trong nền kinh tế tri thức

Trả lời

Vai trò: trở thành chìa khóa chính cho mọi quốc đi vào tiến trình hội nhập.

Sau khi đọc

Nội dung chính: Văn bản nói về tầm quan trọng của sự sáng tạo trong đời sống con người, giúp con người có cuộc sống hiện đại và tốt đẹp hơn.

Câu 1 trang 71 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Theo bạn, luận đề của văn bản có được thể hiện rõ ở nhan đề không? Nhận xét mức độ phù hợp giữa nội dung của văn bản và nhan đề.

Trả lời:

- Theo em, luận đề của văn bản có được thể hiện rõ ở nhan đề.

- Nội dung của văn bản hoàn toàn phù hợp với nhan đề.

Câu 2 trang 71 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Khi bàn về năng lực sáng tạo của con người, tác giả đã triển khai những luận điểm nào? Nêu mối quan hệ giữa các luận điểm đó.

Trả lời:

- Đầu tiên tác giả đưa ra những khái niệm, sau đó đưa ra những minh chứng có thật chính là những nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng.

- Mối quan hệ: chặt chẽ, luận điểm này là tiền đề để chính minh cho luận điểm kia.

Câu 3 trang 71 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Nhận xét về cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng của tác giả. Việc trích dẫn các câu nói của một số nhà khoa học nổi tiếng có phải là một cách nêu bằng chứng không? Vì sao?

Trả lời:

- Cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng của tác giả rất logic và hợp lí.

- Việc trích dẫn các câu nói của một số nhà khoa học nổi tiếng là một cách nêu bằng chứng. Vì bằng chứng này đã được chính nhưng khoa học đó chứng mình, được mọi người công nhận, nên độ chân thực và chính xác cao.

Câu 4 trang 71 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Những thao tác nghị luận nào được tác giả sử dụng để làm nổi bật vấn để năng lực sáng tạo của con người? Phân tích tác dụng của việc phối hợp các thao tác đó.

Trả lời:

- Những thao tác nghị luận được tác giả sử dụng để làm nổi bật vấn để năng lực sáng tạo của con người: giải thích, phân tích, chứng minh,…

- Tác dụng: làm cho mạch viết được logic với nhau, tạo tiền đề chặt chẽ cho việc tác giả đưa những tìm hiểu của mình tới độc giả.

Câu 5 trang 71 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, năng lực sáng tạo có vai trò như thế nào đối với mỗi người và đối với đất nước?

Trả lời:

Đang cập nhật...

Câu 6 trang 71 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Tác giả thể hiện tư tưởng gì khi bàn về vấn để năng lực sáng tạo của con người?

Trả lời:

Đang cập nhật...

Kết nối Đọc - Viết

Đề bài trang 71 SGK Ngữ văn 12 tập 1: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trả lời câu hỏi: Phải chăng sự sáng tạo sẽ giúp cuộc sống của mỗi người có thêm ý nghĩa?

Trả lời

Chắc chắn rằng sự sáng tạo sẽ giúp cuộc sống của mỗi người trở nên có ý nghĩa hơn. Sáng tạo không chỉ là khả năng tạo ra những ý tưởng mới mẻ mà còn là cách tiếp cận với cuộc sống, là nguồn động viên và niềm đam mê. Khi mỗi người áp dụng sự sáng tạo vào cuộc sống hàng ngày, họ có cơ hội khám phá và phát triển bản thân, tạo ra những trải nghiệm độc đáo và ý nghĩa. Sáng tạo cũng giúp mỗi người tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những hoạt động sáng tạo của mình, từ đó mang lại sự thăng tiến và tự hào về bản thân. Với sự sáng tạo, cuộc sống trở nên đa dạng và phong phú hơn, đồng thời giúp mỗi người cảm thấy rằng họ đóng góp ý nghĩa vào thế giới xung quanh.

Bài tiếp theo: Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ - Kết nối tri thức

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Soạn văn 12 Kết nối tri thức

    Xem thêm