Sự khác biệt giữa Nguyên âm và Phụ âm trong tiếng Anh

Sự khác biệt giữa Nguyên âm và Phụ âm

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Sự khác biệt giữa Nguyên âm và Phụ âm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

1. Nguyên âm (vowel)

Khái niệm:

Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở. Nguyên âm có thể tự đứng riêng biệt hoặc có thể đứng tược hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói.

Các loại nguyên âm:

Nguyên âm đơn:

Nguyên âm ngắn

Nguyên âm dài

/i/

/i:/

/e/

/æ/

/ɔ/

/ɔ:/

/ʊ/

/u:/

/ʌ/

/a:/

/ə/

/ɜ:/

Nguyên âm đôi:

Nguyên âm

Nguyên âm

/ei/

/ɑi/

/ou/

/ɑu/

//

//

//

/u:/

//

/ɔ:η/

2. Phụ âm (consanants)

Khái niệm:

Phụ âm là âm phát từ thanh quản qua miệng hay những âm khi phát ra, luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở, bị tắc ví dụ như lưỡi va chạm môi, răng, 2 môi va chạm… nhau trong quá trình phat âm. Phụ âm chỉ phát ra thành tiếng trong lời nói chỉ khi phối hợp với nguyên âm.

Các loại phụ âm:

Phụ âm vô thanh

Phụ âm

Phụ âm

/p/

/k/

/f/

/t/

/s/

/θ/

/ʃ/

/tʃ/

Phụ âm hữu thanh

Phụ âm

Phụ âm

/b/

/d/

/g/

/dʒ/

/v/

/ð/

/z/

/ʒ/

Các phụ âm còn lại

Phụ âm

Phụ âm

/m/

/n/

/η/

/h/

/l/

/r/

/j/

/w/

Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
7 2.207
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh

    Xem thêm