1m52 Văn học Lớp 7

Tác dụng của câu rút gọn?

3
3 Câu trả lời
 • Điện hạ
  Điện hạ

  Tác dụng của câu rút gọn:

  - Làm cho câu gọn hơn, vừa thông tin được nhanh, vừa tránh lặp lại những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước.

  - Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người (lược bỏ chủ ngữ).

  Trả lời hay
  6 Trả lời 21:45 21/01
  • Gà Bông
   Gà Bông

   Khi nói hoặc viết, có thể lược bỏ một số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn. Việc lược bỏ một số thành phần câu nhằm những mục đích sau:

   - Làm cho câu gọn hơn, vừa thông tin được nhanh hơn, vừa tránh lặp lại những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng trước.

   - Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người (lược bỏ Chủ ngữ).

   Trả lời hay
   2 Trả lời 21:45 21/01
   • Đậu Phộng
    Đậu Phộng

    Câu rút gọn giúp câu gọn hơn, lược bỏ những từ đã sử dụng trước đó ở câu trước, tránh bị lặp từ ngữ ở câu trước

    Trả lời hay
    2 Trả lời 21:45 21/01
    Văn học
    Xem thêm