Tài liệu luyện đọc cho bé lớp 1 (34 tuần)

1
10 Nguyeân m coù daáu thanh
Khoâng coù
daáu
Coù daáu
Saéc ( Ù)
Coù daáu
Huyeàn ( ø)
Coù daáu
Hoûi ( Œ)
Coù daáu
Ngaõ (~)
Coù daáu
Naëng ( ÏÏ)
i i Ù
i Ø
i Û
i Õ
ò
u
uûû
ö
öù
öø
öû
öõ
öï
y
î
o
ô
ôù
ôø
ôû
ôõ
ôï
a
e
Tài liệu luyện đọc cho bé lớp 1 (34 tuần) - VnDoc.com
2
5 daáu thanh
Saéc
( Ù)
i Ù
Huyeàn
( ø)
i Ø
Hoûi
( Œ)
i Û
Ngaõ
(~)
i Õ
Naëng
( ÏÏ)
ò
î
Caùc phuï aâm
b
c
d
ñ
g
h
k
l m n
p -
ph
q -
qu
r
s
t v x y
th
ch
kh
nh
gh
gi
ng
ngh
tr
3
c ch
p ph
g gi
g gh
t th
n
ng
ngh
k kh
t tr
n nh
q qu

Luyện đọc cho bé lớp 1 (34 tuần)

Để các bé có thể đọc tiếng Việt lớp 1 thành thạo đòi hỏi các bậc phụ huynh và quý thầy cô giáo cần phải có phương pháp hướng dẫn cụ thể. Sau đây, mời các bậc phụ huynh và quý thầy cô giáo cùng tham khảo Tài liệu luyện đọc cho bé lớp 1 (34 tuần).

Ngoài Tài liệu luyện đọc cho bé lớp 1 (34 tuần) trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán 1Tiếng Việt 1 hơn.

Đánh giá bài viết
7 7.970
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học vần lớp 1 Xem thêm