Tập đọc lớp 2: Bóp nát quả cam

Tập đọc lớp 2: Bóp nát quả cam là lời giải phần Tập đọc SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 125 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh củng cố cách làm các dạng bài tập đọc, hiểu và trả lời câu hỏi. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 125 câu 1

Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

- Hướng dẫn: Đọc đoạn 1, tìm ý đồ của bọn giặc Nguyên. Tìm được ý đồ đó, là em đã tìm được nội dung câu trả lời.

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 125 câu 2

Trần Quốc Toản xin gặp vua đế làm gì?

- Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 2, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.

Trần Quốc Toản xin gặp vua để nói 2 tiếng “xin đánh”

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 125 câu 3

Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào?

- Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn Quốc Toản xô xát với mấy người lính gác, em sẽ tìm được nội dung trả lời cho câu hỏi.

Quốc Toản nóng lòng gặp vua: đợi từ sáng đến trưa vẫn không được gặp, Quốc Toản liều chết xô linh gác ngã, xăm xăm xuống bến.

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 125 câu 4

Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý?

- Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn 3, tìm câu nói của vua. Đó chính là câu trả lời.

Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì Quốc Toản con trẻ mà đã biết lo việc nước.

Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 125 câu 5

Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

- Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 4, sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời trên.

- Gợi ý: Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam là vì: “Ấm ức, không được dự bàn việc nước, nghĩ đến lũ giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, Quốc Toản vô cùng căm giận lũ giặc nên bóp nát quả cam lúc nào không biết”.

>> Bài tiếp theo: Chính tả lớp 2 Nghe - viết: Bóp nát quả cam

Ngoài bài Tập đọc lớp 2: Bóp nát quả cam, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
17 5.561
Sắp xếp theo
    Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm