Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 10: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 10: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

 • Câu 1.

  Hoạt động nào sau đây là của enzim?

 • Câu 2.

  Chất nào dưới đây là enzim?

 • Câu 3.

  Enzim có bản chất là:

 • Câu 4.

  Phát biểu sau đây có nội dung đúng là:

 • Câu 5.

  Cơ chất là:

 • Câu 6.

  Giai đoạn đầu tiên trong cơ chế tác dụng của Enzim lên các phản ứng là

 • Câu 7.

  Enzim có đặc tính nào sau đây?

 • Câu 8.

  Enzim sau đây hoạt động trong môi trường axít

 • Câu 9.

  Khoảng nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của Enzim trong cơ thể người là:

 • Câu 10.

  Trong ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt động của Enzim, thì nhiệt độ tối ưu của môi trường là giá trị nhiệt độ mà ở đó:

 • Câu 11.

  Khi môi trường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu của Enzim, thì điều nào sau đây đúng?

 • Câu 12.

  Hậu quả sau đây sẽ xảy ra khi nhiệt độ môi trường vượt quá nhiệt độ tối ưu của Enzim là:

 • Câu 13.

  Phần lớn Enzim trong cơ thể có hoạt tính cao nhất ở khoảng giá trị của độ pH nào sau đây?

 • Câu 14.

  Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến hoạt tính của Enzim?

 • Câu 15.

  Enzim xúc tác quá trình phân giải đường saccrôzơ là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 579
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

Xem thêm