Đề luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Bài thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh vào lớp 6 năm 2018 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi gồm những dạng bài thường gặp trong đề thi thật giúp các em học sinh rèn luyện những kỹ năng cơ bản khi làm bài. Chúc các em học sinh lớp 5 ôn tập hiệu quả. 

Một số đề thi khác:

 • I. Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • II. Reorder the given words to make a complete sentence.
 • 1. morning/ He/ to/ the/ in/ school/goes/ ./
  → _____________________________
  He goes to school in the morning.
 • 2. Lan/ a/ twice/ swimming/ week/ goes/ ./
  → ____________________________
  Lan goes swimming twice a week.
 • 3. is/ you/ the/ What/ with/ matter/ ?/
  → ______________________________
  What is the matter with you?
 • 4. like/ What/ the/ summer/ weather/ in/ ?/ is
  → _____________________________________
  What is the weather like in summer?
 • 5. Tom's/ old/ How/ sister/ is/ ?/
  → ______________________________
  How old is Tom's sister?
 • III. Choose the word whose the bolded part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Good luck!
  Hope you guys to have high score in English Test in sixth grade entrance examination!
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
58 2.603
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm