Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 21

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án

Để ghi nhớ thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 3 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân, mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 21 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

 • Câu 1: Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là
 • Câu 2: Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành
  Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành 6 châu, là những châu: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu.
 • Câu 3: Thứ sử Giao Châu bấy giờ là
  Tiêu Tư được giữ chức Thứ sử Giao Châu đã đặt ra hàng trăm thứ thuế. Sử sách Trung Quốc thú nhận: “Tiêu Tư tàn bạo mất lòng dân”.
 • Câu 4: Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm
 • Câu 5: Lý Bí lên ngôi hoàng đế
 • Câu 6: Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi là
  Lý Bí lấy hiệu là Lý Nam Đế có nghĩa là vua của nước nam.
 • Câu 7: Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là
  Lý Bí mong muốn đất nước ta sẽ trường tồn mãi mãi.
 • Câu 8: Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là
  Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là Thiên Đức hay có nghĩa là đức trời.
 • Câu 9: Giúp vua cai quản mọi việc là
 • Câu 10: Triều đình Vạn Xuân gồm có
  Ban võ do Phạm Tu đứng đầu, còn ban văn do Tinh Thiều đứng đầu.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 1.211
Sắp xếp theo
  Lịch sử 6 Xem thêm