Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 11

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07811. Đã có 71 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 11 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 12

Câu 1:
Sốc nhiệt là gì?
Câu 2:
Người ta có thể sử dụng tác nhân hóa học để gây đột biến nhân tạo ở vật nuôi bằng cách
Câu 3:
Đối với vật nuôi, phương pháp chọn giống đột biến chỉ được sử dụng hạn chế với một số nhóm động vật bậc thấp, khó áp dụng với nhóm động vật bậc cao là vì
Câu 4:
Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống ở cây giao phấn là
Câu 5:
Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa
Câu 6:
Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống ở động vật là
Câu 7:
Giao phối cận huyết là
Câu 8:
Khi tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn, thế hệ sau thường xuất hiện hiện tượng
Câu 9:
Biểu hiện của hiện tượng thoái hóa giống là
Câu 10:
Trong chọn giống cây trồng, người ta không dùng phương pháp tự thụ phấn để
Bắt đầu ngay
1 71