Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 6

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án

Mã số: 07806. Đã có 102 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 - Phần 6 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 - Phần 7

Câu 1:
Phát biểu nào sau đây là không đúng với chức năng của di truyền y học tư vấn?
Câu 2:
Những người có quan hệ huyết thống trong vòng mấy đời thì không được kết hôn với nhau?
Câu 3:

Ở lứa tuổi nào sau đây phụ nữ không nên sinh con?

Câu 4:
Nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường, làm tăng số người mắc bệnh, tật di truyền là do:
Câu 5:

Bệnh bạch tạng do một gen lặn quy định. Một cặp vợ chồng có màu da bình thường và đều có kiểu gen dị hợp thì tỉ lệ phần trăm con của họ mắc bệnh bạch tạng là:

Câu 6:
Ngành di truyền y học có chức năng chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền được gọi là gì?
Câu 7:
Những trường hợp nào sau đây không phải là nguyên nhân gây ra các bệnh, tật di truyền ở người?
Câu 8:
Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35?
Câu 9:
Hãy chọn câu sai trong các câu sau: Tại sao không nên kết hôn gần?
Câu 10:
Điều nào sau đây là không đúng cho cơ sở di truyền của luật hôn nhân gia đình?
Bắt đầu ngay
1 102