Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 15 năm 2016

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mã số: 03108. Thời gian: 20 phút. Đã có 22.147 bạn thử.

Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng

Mời các em học sinh lớp 2 tham khảo và luyện thi với Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 15 năm 2016. Trong đề này, các em sẽ tiếp tục được làm ôn tập và kiểm tra kiến thức môn Tiếng Việt của mình. Chúc các em làm bài tốt!

Bài 1: Phép thuật mèo con.
Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 15 năm 2016
Dự báo
Bờm ngựa
Thời thơ ấu
Răng nanh của voi
Bội thu
Nơi cất giữ của cải quý
Hài lòng
Hão huyền
đặc ân
lụa đào
Bài 2: Trâu vàng uyên bác.
Tàu dừa chiếc lược chải vào mây ...................
Tưởng rằng biển nhỏ mà ................ bằng trời.
Công lênh chẳng quản ...................... lâu.
Cá ........him
Chín ........... làm mười.
Cá ...........rê
Đuôi như bánh lái định hướng .............. thuyền.
Quả dừa đàn lợn ........... nằm trên cao.
Năm ............ lều cỏ thấp le te.
Làn ao lóng lánh bóng trăng ..............
Bài 3:
Câu hỏi 1:
Trong các từ sau, từ nào đúng chính tả?
Câu hỏi 2:
Gió thổi từ phía đông bắc lại được gọi là gì?
Câu hỏi 3:
Nơi tận cùng ở phía bắc Trái Đất, quanh năm giá lạnh được gọi là gì?
Câu hỏi 4:
Trong các loài cây sau, cây nào không thuộc nhóm cây hoa?
Câu hỏi 5:
Trong rừng Quốc gia Cúc Phương có loài cây sống khoảng 1.000 tuổi, đó là cây gì?
Câu hỏi 6:
Bộ phận dùng để điều khiển hướng chuyển động của tàu, thuyền được gọi là gì?
Câu hỏi 7:
Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?
Câu hỏi 8:
Trong bài tập đọc "Chim rừng Tây Nguyên" thì hổ Y-rơ-pao không có loài chim nào?
Câu hỏi 9:
Trong các loài cây sau, cây nào không thuộc nhóm cây lấy gỗ? 
Câu hỏi 10:
Trong các loài câu sau, cây nào không thuộc nhóm cây ăn quả? 
Bắt đầu ngay
227 22.147