Thành phần của dung dịch NH3 gồm

Thành phần của dung dịch amoniac gồm

Thành phần của dung dịch NH3 gồm được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là câu trả lời Thành phần của dung dịch amoniac gồm. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết liên quan đến amoniac, từ đó vận dụng vào giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Thành phần của dung dịch NH3 gồm

A. NH4+, OH‒.

B. NH4+, OH‒, H2O, NH3

C. NH3, NH4+, OH‒.

D. NH3, H2O

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

nên dung dịch gồm: NH4+, OH-, NH3 và H2O.

NH3 điện li mạnh hay yếu

NH3 là chất điện li yếu và là bazơ yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...

Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...

Phương trình điện li NH3

NH3 + H2O ⇆ NH4+ + OH

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng

A. NH3 là chất Oxi hóa mạnh

B. NH3 có tính khử mạnh, tính Oxi hóa yếu

C. NH3 là chất khử mạnh

D. NH3 có tính Oxi hóa mạnh, tính khử yếu

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HCl

B. NH3.

C. NaCl

D. NaOH

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân AgNO3:

A. Ag2O, NO2 và O2

B. Ag, NO2, O2

C. AgNO2, NO2 và O2

D. AgNO2 và O2

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Thành phần của dung dịch amoniac gồm

A. NH4+, OH‒.

B. NH3, H2O.

C. NH4+, OH‒, H2O, NH3

D. NH3, NH4+, OH‒.

Xem đáp án
Đáp án C

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Thành phần của dung dịch NH3 gồm. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 89
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm