Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1

Unit 2 lớp 3 Lesson 1

Tài liệu Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1 gồm lời giải chi tiết và file nghe mp3 từng bài tập. Mời các em tham khảo.

Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Look. Tick the colours you see

(Nhìn. Tích các màu bạn thấy)

Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

green, blue, white

1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1

Nội dung bài nghe

classroom, lesson, homework, student, teacher

2. Listen and tick

(Nghe và tích)

Bài nghe

Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

This is my teacher, Mrs. Lee.

(Đây là giáo viên của tôi, cô Lee)

Nội dung bài nghe

Boy 1: This is a classrooom in my school.

(Đây là một lớp học trong trường của tôi)

Boy 2: It’s cool.

(Nó thật tuyệt)

Boy 1: This is Mrs. Lee. She’s the teacher. We’re students.

(Đây là cô Lee. Cô ấy là giáo viên. Chúng tôi là học sinh)

3. Write. Point and say

(Viết. Chỉ và nói)

Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. student

2. teacher

3. classroom

4. lesson

5. homework

Lời giải chi tiết

1. student: học sinh

2. teacher: giáo viên

3. classroom: phòng học

4. lesson: bài học

5. homework: bài tập về nhà

4. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe

Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1

Nội dung bài nghe

1. It’s a classroom

2. He’s a student

3. She’s a teacher

5. Point and say

(Chỉ và nói)

Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. It’s a school.

2. It’s a lesson.

3. It’s a classroom.

4. He’s a teacher.

6. Let’s talk

(Hãy nói)

Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. He’s a teacher.

2. It’s a classroom.

3. He’s a student

4. It’s a school

Xem tiếp: Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 2 MỚI

Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 3 Wonderful World Unit 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 3 Wonderful World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Trên đây là Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 2 Lesson 1.

Đánh giá bài viết
6 739
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm