Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1

Unit 1 lớp 3 Lesson 1

Tài liệu Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1 gồm lời giải chi tiết và file nghe mp3 từng bài tập. Mời các em tham khảo.

Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look and circle

(Nhìn và khoanh tròn)

Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1

2. Read. Draw and colour

(Đọc. Vẽ và tô màu)

Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1

3. Listen and circle

(Nghe và khoanh tròn)

Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. sister

2. dad

3. brother

4. family

5. mum

Nội dung bài nghe

1. This is my sisiter

(Đây là chị gái của tôi)

2. This is my dad

(Đây là bố của tôi)

3. This is my brother.

(Đây là em trai của tôi)

4. This is my family

(Đây là gia đình của tôi)

5. This is my mum.

(Đây là mẹ của tôi)

4. Match and say

(Nối và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1

5. Look and write

(Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. This is my dad. He is cool!

2. This is my sister. She is cool!

3. This is my brother. He is cool!

4. This is my mum. She is cool!

Xem tiếp: Hướng dẫn soạn Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 2 MỚI

Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 3 Wonderful World Unit 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 3 Wonderful World do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Trên đây là Hướng dẫn soạn Sách bài tập Tiếng Anh 3 Wonderful World Unit 1 Lesson 1, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
6 878
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm