Tiếng Anh 7 Unit 11: A Closer Look 1

Getting started Tiếng Anh 7 mới Unit 11 trang 50 - 51

Soạn Anh 7 mới Unit 11: A Closer Look 1 (phần 1 - 7 trang 50 - 51 SGK Tiếng Anh 7 mới) được giới thiệu trên VnDoc bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho 7 bài tập trong SGK Tiếng Anh 7 mới phần Getting started Unit 11 Travelling in the future.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 học tốt môn Tiếng Anh 7, VnDoc giới thiệu chuyên mục Soạn Anh 7 mới bao gồm đáp án và các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em nắm bài học dễ dàng hơn.

Task 1. Cross out the means of transport that DOESN'T go with the verb.

(Tìm phương tiện vận tải mà không đi cùng với động từ)

Hướng dẫn giải:

1. b. drive: motorbike (xe máy), car (ô tô), bus(xe buýt), not train (tàu hỏa)

2. a. ride: horse (ngựa), bicycle (xe đạp), motorbike (xe máy); not car (ô tô)

3. c. fly: space ship (tàu không gian), plane (máy bay), balloon (khinh khí cầu); not train (tàu hỏa)

4. c. sail: ship (tàu), boat (thuyền), vessel (thuyền); not bus (xe buýt)

5. a. pedal: bicycle (xe đạp), motorcycle (xe đạp điện), cydeboat (đạp vịt), not airplane (máy bay)

Task 2. The students are thinking of means of transport. Can you match the students with the transport?

(Những học sinh đang nghĩ về những phương tiện giao thông. Em có thể nối những học sinh với phương tiện không?)

Hướng dẫn giải:

1 - f

a ship: It can float!

Một con tàu: Nó có thể nổi

2 - c

a bus: You need a lot of space to park it.

Một xe buýt: Bạn cần nhiều không gian để đậu nó

3 - e

a balloon: There is heated air inside.

Một kinh khí cầu: Có không khí nóng bên trong

4 - d

a bicycle: It has two pedals.

Một xe đạp: Nó có hai bàn đạp

5 - b

a plane: It’s dangerous if they crash land.

Một máy bay: Thật nguy hiểm khi nó đâm xuống đất.

6 - a

a motorbike: So many people ride them in Viet Nam!

Một xe máy: Nhiều người lái chúng ở Việt Nam!

Task 3. In or on? Complete the sentences.

(In hoặc On? Hoàn thành các câu)

Hướng dẫn giải:

1. on

2. on

3. on

4. in

5. in, on

Task 4. Listen and tick the correct box.

(Nghe và chọn ô chính xác)

1. What will be next? (Điều gì sẽ tiếp theo?)

2. Do you think you can use it in bad weather? (Bạn có nghĩ rằng bạn có thể sử dụng nó trong thời tiết xấu?)

3. How much fuel will this means of transport use? (Sử dụng phương tiện vận chuyển này tốn bao nhiêu nhiên liệu?)

4. Will pollution be much worse? (Ô nhiễm sẽ tồi tệ hơn nhiều?)

Task 5. Now repeat the questions

(Bây giờ lặp lại câu hỏi)

1. What will be next?

2. Do you think you can use it in bad weather?

3. How much fuel will these means of transport use?

4. Will pollution be much worse?

Task 6. Practise these questions. Work out whether they have rising or falling intonation? Then listen and repeat.

(Thực hành các câu hỏi này. Xem thử chúng có ngữ điệu lên hay xuống giọng? Sau đó nghe và lặp lại)

1 Have you ever heard of bullet trains?
2 Will you be a doctor in the future?
3 What would you like to drink?
4 Who do you think will win?
5 Do you think we will use driverless cars in the future?

Tạm dịch:

1. Bạn từng nghe về tàu hỏa siêu tốc chưa?

2. Trong tương lai bạn sẽ là một bác sĩ phải không?

3. Bạn muốn uống gì?

4. Bạn nghĩ ai sẽ thắng ?

5. Bạn có nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng xe không người lái trong tương lai không?

Task 7. In pairs, ask and answer the questions in 6

(Làm theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi trong phần 6.)

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tiếng Anh 7 Unit 11: A Closer Look 1. Ngoài ra, để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, mời các em tham khảo thêm: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi giữa học kì 2 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 692
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm