Trắc nghiệm Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Bất phương trình, hệ bất phương trình lớp 10

Trắc nghiệm Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về bất phương trình phổ biến trong các kì thi, bài kiểm tra trong chương trình trọng tâm Toán 10 nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, nâng cao kĩ năng tư duy bài tập. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu do VnDoc.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Bất phương trình, hệ bất phương trình

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tìm điều kiện xác định của bất phương trình sau: \sqrt{x+1}-\frac{2}{x+2}>6

A.\ x>-1B.\ x>-2
C.\ x\ne-2,x\ge-1D.x\ne-2,x>-1

Câu 2: Bất phương trình nào sau đây tương đương vớix+\frac{1}{2x+1}>3+\frac{1}{2x+1}

A.x>3B.\ x-3>0
C.\ 2x+1>7D.x\ne\frac{-1}{2},3x-2>4

Câu 3: Bất phương trình \left(1-\sqrt{2}\right)x<3-2\sqrt{2} có tập nghiệm là:

A.(-\infty ,1-\sqrt{2})B.\left(1-\sqrt{2},+\infty )\right.
C.\mathbb{R}D.[1-\sqrt{2} ,1+\sqrt{2} ]

Câu 4: Tìm m để bất phương trình m^2x+4m-3<x+m^2 vô nghiệm

A.m>1B.m=1
C.m<-1D.m=-1

Câu 5: Xác định m để 2 bất phương trình sau tương đương:

(m-1)x-m+3>0,(m=1)x-m+2>0

A.m=1B.m=-1
C.m=5D.m=0

Câu 6: Tập nghiệm của hệ bất phương trình \left\{ \begin{matrix}

x+3<4+2x \\

5x-3<4x-1 \\

\end{matrix} \right.

A.\left[-1,2\right]B.[-1,2)
C.[1,2)D.(1,2)

Câu 7: Hệ bất phương trình \left\{ \begin{matrix}

2x-1>0 \\

x-m<2 \\

\end{matrix} \right. có nghiệm khi và chỉ khi:

A.m <\frac{-3}{2}B.m >\frac{-3}{2}
C.m\leq  \frac{-3}{2}D.m\ge \frac{-3}{2}

Câu 8: Tìm giá trị của m để hệ bất phương trình \left\{ \begin{matrix}

2m\left( x+1 \right)\ge x+3 \\

4mx+3\ge 4x \\

\end{matrix} \right. có nghiệm duy nhất

A.m=\frac{5}{2}B.m=\frac{3}{4}
C.m=-1D.m=\frac{3}{4},m=\frac{5}{2}

Câu 9: Hệ bất phương trình \left\{ \begin{matrix}

m\left( mx-1 \right)<2 \\

m\left( mx-2 \right)\ge 2m+1 \\

\end{matrix} \right. có nghiệm khi và chỉ khi:

A.m<\frac{1}{3}B.m<\frac{1}{3},m\ne 0
C.m  <0D.m\ne 0

Câu 10: Tìm giá trị thực của tham số m để bất phương trình m\left( 2x-1 \right)\ge 2x+1 có tập nghiệm là [1,+\infty )

A.m=3B.m=-1
C.m=1D.m=-2

II. Phần đáp án trắc nghiệm

1. C2. D3. A4. B5. C
6. D7. B8. B9. A10. A

Trên đây là Trắc nghiệm: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
1 819
Sắp xếp theo
    Chuyên đề Toán 10 Xem thêm