Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 4: Mô hình nguyên tử và Orbital nguyên tử

Trắc nghiệm Hóa 10 Cánh diều Bài 4: Mô hình nguyên tử và Orbital nguyên tử

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 4: Mô hình nguyên tử và Orbital nguyên tử Cánh diều được VnDoc biên soạn tổng hợp các nội dung lý thuyết, bài tập Hóa 10 bài 4 dưới dạng hình thức trắc nghiệm khách quan có đáp án. Hy vọng thông qua nội dung câu hỏi trắc nghiệm, có thể giúp ích cho bạn đọc trong quá trình củng cố kiến thức, học tập tốt hơn môn Hóa học 10.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Cánh diều Hoá 10 và SBT Hóa 10 Cánh diều đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Chọn phát biểu đúng về electron s.

 • Câu 2.

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mô hình Rutherford – Bohr?

 • Câu 3.

  Electron thuộc lớp nào sau đây có năng lượng thấp nhất, theo mô hình nguyên tử Rutherford – Bohr

 • Câu 4.

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Các electron ở lớp L có mức năng lượng gần bằng nhau

  (2) Các electron ở lớp M (n=3) liên kết chặt chẽ với hạt nhân hơn các electron ở lớp K (n=1)

  (3) Các electron ở lớp L có mức năng lượng cao hơn các electron ở lớp K

  (4) Các electron ở lớp K có mức năng lượng bằng nhau

  (5) Các electron ở phân lớp 3s có mức năng lượng thấp hơn các electron ở phân lớp 2p

  Số phát biểu đúng là

 • Câu 5.

  Số electron tối đa trên lớp N là

 • Câu 6.

  Cho cấu trúc nguyên tử magnesium theo mô hình Rutherford – Bohr như sau:

  magnesium

  Lớp ngoài cùng của nguyên tử magnesium có bao nhiêu electron?

 • Câu 7.

  Xác suất tìm thấy electron trong toàn phần không gian bên ngoài đám mây là khoảng bao nhiêu phần trăm.

 • Câu 8.

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hình dạng của orbital nguyên tử?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 6
Sắp xếp theo
  Môn Hóa học lớp 10 Xem thêm