Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 14: Thân dài ra do đâu

1 295

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 14: Thân dài ra do đâu thuộc chương trình học môn Sinh, với những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm lý thuyết bài học hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập.

Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Câu 1. Cây nào dưới đây có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân lớn hơn những cây còn lại?

A. Bưởi       B. Mướp

C. Lim        D. Thông

Câu 2. Thân cây gỗ dài ra là do sự phân chia tế bào của loại mô nào?

A. Mô rễ
B. Mô dẫn
C. Mô che chở
D. Mô phân sinh ngọn

Câu 3. Việc ngắt ngọn khi trồng đậu, cà phê là nhằm mục đích gì?

A. Giúp cây tạo ra nhiều lá phục vụ nhu cầu của con người
B. Giảm sự thất thoát nước của câyv
C. Tập trung chất dinh dưỡng cho sự ra hoa, tạo quả của cây
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 4. Dựa vào tốc độ tăng trưởng chiều dài thân, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

A. Mồng tơi   B. Xoan

C. Mun       D. Vàng tâm

Câu 5. Khi trồng cây lấy sợi,để tập trung chất dinh dưỡng nuôi thân chính, người ta thường

A. Bón thúc liên tục cho cây.
B. Cắt bỏ hết hoa và lá.
C. Bấm ngọn cho cây.
D. Tỉa cành xấu, cành bị sâu.

Câu 6. Cây nào dưới đây không nên bấm ngọn khi trồng?

A. Chè        B. Bạch đàn

C. Đậu xanh   D. Cà phê

Câu 7. Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài thân chính nếu chúng ta

A. Không bón thúc cho cây.
B. Đốn các cành lân cận thân chính.
C. Tỉa bớt lá.
D. Cắt bỏ ngọn cây.

Câu 8. Cây nào dưới đây vẫn có thể dài ra nếu bị cắt bỏ ngọn?

A. Cây chuối   B. Cây mít

C. Cây trúc    D. Cây khế

Câu 9. Cây nào dưới đây có mô phân sinh gióng?

A. Vừng      B. Lạc

C. Lúa       D. Khoai lang

Câu 10. Người ta thường ngắt ngọn cà phê khi nào?

A. Trước khi cây ra hoa, tạo quả
B. Sau khi cây ra hoa, tạo quả
C. Khi cây non được 1 tháng tuổi
D. Sau khi đã thu hoạch quả chín

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. B 2. D 3. C 4. A 5. D
6. B 7. D 8. C 9. C 10. A
Đánh giá bài viết
1 295
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm